Til hovedinnhold

Nå kan det bli vanskeligere å ta patent på programvare

Amerikansk høyesterett har tatt standpunkt i viktig symbolsak.

I IT- og teknologibransjen finnes det som kjent et mylder av patenter som aktørene må forholde seg til, og ofte danner slike patenter grunnlaget for langvarige og til dels bitre konflikter mellom selskaper, ikke minst gigantene Apple og Google.

Patenter forbindes gjerne oftest med maskinvare og håndfaste innretninger, men også programvare kan i en del tilfeller patenteres. Som vi meldte om i desember i fjor har de to bankene Alice Corporation og CLS Bank International vært involvert i en disputt etter at sistnevnte utfordret Alice Corporations patent på en programvare som brukes til å foreta økonomiske transaksjoner.

Ferdigbehandlet i høyesterett

Denne saken havnet til slutt i den amerikanske høyesteretten, og som blant andre Bloomberg og PC World melder har høyesteretten omsider nå kommet frem til en kjennelse i konflikten.

Retten, som var enstemmig, sa at patenten til Alice Corporation er forankret i en «abstrakt idé», og ga på grunnlag av dette CLS Bank International medhold i at patenten ikke er gyldig.

Mer spesifikt konkluderte dommerne med at den aktuelle programvaren kun var en dataversjon av en vanlig praksis innen økonomiske transaksjoner som på engelsk heter «intermediated settlement», som i korte trekk innebærer at en tredjepart midlertidig holder på pengene mens transaksjonen gjennomføres mellom to parter.

–Tilfører ingenting nytt

Ved å kun «kopiere» en allerede eksisterende prosess tilfører programvaren dermed ingenting nytt, og representerer ingen form for teknologisk nyvinning eller forbedring. Da er det heller ikke grunnlag for en patent, heter det i dommen, som er tilgjengelig på nettet i en PDF-fil.

Dommen vil antakelig gjøre det vesentlig vanskeligere å ta patent på visse typer programvare, men det er ennå noe uklart akkurat hvor terskelen vil ligge. Ifølge en advokat PC World var i kontakt med ble nemlig ikke begrepet «abstrakt idé» tydelig definert av høyesterettsdommerne.

Likevel mener han at dommen vil føre til at flere kommer til å utfordre programvarepatenter, og at amerikanske patentmyndigheter bør forberede seg på en god del søksmål fremover.

Noen land har mer eksplisitt forbudt programpatenter: New Zealand kom frem til vedtaket etter fem års diskusjon »

Mer om
annonse