Til hovedinnhold

Lever ikke opp til forventningene

Ifølge PTS, det svenske motstykket til Post- og teletilsynet, får mobilt bredbåndskundene lavere hastigheter og dårligere dekning enn det de forventer. Av rundt 300 spurte oppgir hele fire av fem at de er misfornøyd med tilbudet, ifølge Idg.se. PTS understreker imidlertid at noe av årsaken til misnøyen skyldes at kundene har for dårlig kjennskap til teknologien. I rapporten til PTS står det følgende:

I disse intervjuene framkom det blant annet at kunnskapsnivået om de overføringsteknikkene som gjelder bredbånd generelt sett er lavt. Videre konstateres det at det finnes en utbredt uinteresse for tekniske spørsmål, og at få bryr seg om hvordan bredbåndsteknikken fungerer, så lenge det fungerer.

Det finnes ingen tilsvarende norsk undersøkelse som tyder på det samme. Likevel er antall mobilt bredbåndskunder i Norge er stadig voksende, og mange vil nå kun ha mobilt bredbånd. Det kan dermed tyde på at nordmenn ikke nødvendigvis deler oppfatningen til våre svenske naboer om tjenesten.

Mer om
annonse