Tek.no

Nyhet

– iPhone-eiere er mer opptatt av status enn Android-eiere

Ny studie avslører at de to hovedleirene har ulike personligheter.

Colourbox/19695767
24 Nov 2016 18:30

På mobilfronten eksisterer det som kjent to hovedgrupper, iOS- og Android-gjengen, som ofte har til dels sterke meninger om hvilken plattform som er «best». Nå indikerer en ny studie at det også finnes merkbare forskjeller mellom de to gruppene når det gjelder personlighet, som Cnet melder.

Studien ble gjennomført av Lancaster University og University of Lincoln i Storbritannia og innebar å intervjue et representativt utvalg på 530 personer gjennom 2015 og 2016.

iPhone-eiere mer opptatt av status

Forskerne fant frem til markante ulikheter mellom iPhone- og Android-eierne. Blant funnene kom man frem til at iPhone-eierne oftest var kvinnelige, yngre og i økt grad oppfattet mobiltelefonen sin som et statussymbol.

Er iPhone-eiere mer opptatt av status?
Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Undersøkelsen konkluderte også med at iPhone-eierne fremviste lavere nivåer av «ærlighet og ydmykhet» og høyere nivåer av emosjonalitet.

En av forskerne som deltok i prosjektet uttalte overfor Cnet at de etter hvert avdekket en ganske tydelig korrelasjon mellom personlighetsmessige egenskaper og valg av mobil. Dermed kunne de bygge en statistisk modell som forutså med høy presisjon hvilken telefon intervjuobjektene eide på bakgrunn av et fåtall spørsmål.

Ifølge forskerne kan funnene ha bruksområder innen markedsføring, men utover dette er det uvisst hva resultatene skal brukes til. Som alltid med slike undersøkelser skal man selvsagt ta resultatene med en klype salt, og det er uvisst hvor representative de er for kundegruppene som helhet.

Selve studien kan du få tilgang til her (krever registrering).

Apple knuser Android på profitt »

Les også
Se Apples hjemknapp-erstatning i iPhone 7
Les også
Apple iPhone 7 Plus: Nesten ingen andre mobiler kan måle seg med iPhone 7 Plus
Les også
Han lagde sitt eget deksel for å kunne kjøre Android på en iPhone
annonse

Les også