Til hovedinnhold

IT-prosjekt til flere milliarder i vasken

Gigantisk fiasko i Storbritannia.

Den britiske regjeringen har nylig stoppet et enormt IT-prosjekt med en samlet prislapp på 12,7 milliarder pund – noe som tilsvarer 115 milliarder norske kroner.

Forsøket på å skape en felles elektronisk pasientjournalordning i det offentlige helsevesenet National Health Service (NHS) har dermed slått feil, og gigantiske summer har blitt kastet bort.

– For ambisiøst

Andrew Lansley. Foto: NHS Confederation

Det offentlig finansierte og regisserte prosjektet har i en årrekke vært rammet av forsinkelser, tekniske problemer, stridigheter om avtalevilkår og overskridende utgifter.

Den britiske helseministeren Andrew Lansley har derfor i samråd med NHS besluttet å stoppe prosjektet.

I mai anbefalte riksrevisjonen i Storbritannia å stanse videre finansiering av prosjektet, som har blitt omtalt for å ha vært altfor ambisiøst.

Lokale beslutninger

Nå skal hvert enkelt sykehus og helseforetak videreutvikle sine egne systemer eller velge nye løsninger, fremfor at staten tvinger hele sektoren over på én felles nasjonal IT-plattform.

Andrew Lansley understreker videre at beslutninger om ny IT-teknologi fremover skal bli fattet lokalt fremfor sentralt, og fremhever sin avstand til det "toppstyrte" IT-skandaleprosjektet som ble satt igang under den tidligere Labour-regjeringen.

(Kilde: The Guardian)

annonse