Til hovedinnhold

Avansert teknologi skal gjøre det umulig å slippe unna som kriminell

Amerikanske FBI gjør lovens lange arm enda lenger.

Franck Boston/Shutterstock.com

Den datateknologiske utviklingen har konsekvenser på mange forskjellige områder i samfunnet, om det omfatter også kriminalitetsbekjempelse i form av nye måter å innhente såkalte biometriske data på.

For et par års tid siden kunne vårt søsternettsted Teknofil melde at det amerikanske etterforskningsbyrået FBI hadde planer om å lansere et omfattende overvåkningssystem kalt «Next Generation Identification» (NGI), som skal benytte metoder som DNA-analyse, irisskanning og stemmeidentifisering til å identifisere kriminelle.

Nå melder FBI på sine pressesider at NGI-systemet omsider er blitt fullt ut operativt. Det vil si at det endelig kan bli tatt i bruk for alvor i jakten på lovbryterne.

To nye teknologier

Samtidig opplyser byrået om at systemet også har fått to ny funksjoner som skal gjøre den biometriske identifiseringsprosessen enda mer effektiv og omfattende. Disse heter «Rap Back» og «Interstate Photo System» (IPS).

Rap Back er et system som setter ulike instanser i stand til å kontinuerlig motta statusmeldinger om eventuelle kriminelle handlinger utført av personer med betrodde stillinger i samfunnet, for eksempel lærere. Konseptet skal også kunne brukes til å holde et mer effektivt oppsyn med personer som for eksempel er under etterforskning eller prøveløslatte.

Det mest interessante aspektet ved det nye NGI-systemet er nok imidlertid den nye, avanserte ansiktsgjenkjenningsteknologien IPS. Ved hjelp av denne løsningen skal FBI og andre kunne identifisere kriminelle ved å fange opp bilder fra for eksempel overvåkningskameraer og sammenligne disse mot databasebilder.

Ikke like avansert som Facebooks løsning

Ifølge nettstedet The Verge er planen å samle inn rundt 52 millioner ansiktsbilder til databasen sin, som både omfatter tradisjonelle «mugshot»-bilder og bilder fra diverse sivile kilder.

Av sistnevnte årsak har systemet for øvrig fått kritikk for å bryte med personvernet. Det er også blitt påpekt at systemet er teknologisk underlegent for eksempel Facebooks sitt system for ansiktsgjenkjenning.

Som vi meldte i mars har Facebook satset tungt på forskning innen dette feltet med sitt «DeepFace»-system, som opererer med en nøyaktighetsprosent på over 97 prosent. Som The Verge tidligere pekte på takler NGI-systemet kun rundt 85 prosent.

NSA har også en avansert løsning for ansiktsgjenkjenning: Byrået har visstnok samlet inn flere millioner bilder daglig »

Mer om
annonse