Til hovedinnhold

– Dagens regelverk for droner er altfor komplisert

Samferdselsdepartementet er helt enige med Tek-leserne.

Montasje: Tek.no/ Luftfartstilsynet

For to dager siden skrev vi en guide til drone-regler, hvor vi prøvde å klargjøre for nøyaktig hva du får lov til å gjøre med din nyinnkjøpte drone. Guiden ble basert på informasjonen vi fikk fra i et intervju med Flyoperativ inspektør Bente E. Heggedal, samt informasjonen på tilsynets nettsider. Men reglene og definisjonene for droner er såpass vage at det ikke var helt enkelt å lage en enkel guide, noe vi også har fått høre i kommentarfeltet under saken.

Og det er ikke bare vi og leserne våre som synes reglene er kronglete. Også andre statlige institusjoner er kritiske til droneregelverket.

Komplisert og utydelig

I et brev til Luftfartstilsynet fra juni i år som Tek.no har fått innsyn i, anbefaler Samferdselsdepartementet Luftfartstilsynet å utarbeide enklere og tydeligere informasjon rettet mot private aktører. Private aktører i dette tilfellet er vanlige forbrukere som ikke har noen form for bakgrunn fra luftfartsmiljøet.

«På Luftfartstilsynets nettsider bør det finnes en enkel oppstilling og/eller illustrasjon av regelverket for denne gruppen av dronebrukere (...)», heter det i brevet.

Ber Luftfartstilsynet gjøre som sine danske kolleger

Privat bruk av droner faller inn under det Luftfartstilsynet betegner som «modellfly», men det er ikke uten videre åpenbart for folk som kjøper seg en drone i en hobbybutikk, skriver seniorrådgiver i Samferdselsdepartementet, Monica Holstrøm.

Danske Lufttartsstyrelsens plakat med droneregler, et eksempel til etterfølgelse, mener Samferdselsdepartementet.
Katja Deichmann

Departementet oppfordrer Luftfartstilsynet om å bli tydeligere overfor vanlige folk, og også å finne andre måter å gi private dronebrukere bedre informasjon, for eksempel via sosiale mediekampanjer, på TV eller ved at det gis ut informasjonsmateriell ved salg av droner. Departementet viser til danske Luftfartsstyrelsens nettsider om droner, som et forslag til hvordan Luftfartstilsynet kan illustrere regelverket på en bedre måte.

Samferdselsdepartementet skriver at de vil invitere berørte parter og etater til idédugnad etter sommerferien, slik at «(...) vi i fellesskap kan diskutere hvordan vi best kan legge til rette for at den norske dronenæringen kan vokse (...)». Luftfartstilsynet er naturligvis også blant de inviterte, avslutter departementet i sitt brev.

Jobber med å nå ut med tydelig informasjon

Informasjonsdirektør i Luftfartstilsynet, Frank Gøran Nordheim, prioriterer å bli tydeligere når det gjelder regler for privatpersoner som flyr droner. (
Luftfartstilsynet) Bilde: Pressefoto, Luftfartstilsynet

Kommunikasjonsdirektør i Luftfartstilsynet, Frank Gøran Nordheim, sier til Tek.no at han ser på anbefalingene fra departementet som en kjærkommen anledning til å gjøre reglene for å fly med drone tydeligere for vanlige folk.

Han forteller at Luftfartstilsynet gjerne vil nå ut til folk, og at kommunikasjonsavdelingen utover høsten jobber med ulike tiltak som kan bedre situasjonen og rydde opp i forvirringen.

Vi anerkjenner behovet for tydeligere informasjon, og vi jobber blant annet med en illustrasjon og en veiledningsbrosjyre rettet mot vanlige forbrukere, sier Nordheim.

Les om racing med droner - noe av det tøffeste vi har sett!

annonse