Til hovedinnhold

- Ikke stol på mobilselgeren

Vi har de siste ukene hatt fokus på salg av subsidierte mobiltelefoner med bindingstid. De operatørene som bedriver slikt salg tjener store summer på å holde på kunden i et år, og samtidig må du som kunde som regel velge et dyrere abonnement enn nødvendig. På den annen side har subsidieringsordningen gjort at mange mobilbrukere har kunnet kjøpe nye, griselekre mobiltelefoner til en tilsynelatende billig penge i stedet for å betale full pris i kjøpsøyeblikket. Vi har tidligere snakket med et par operatører og Post- og teletilsynet.

Nylig offentliggjorde Forbrukerrådet en undersøkelse de har foretatt i over 100 mobilutsalg om salg av mobiltelefoner, og konklusjonen er krystallklar: Du får dårlige og dyre mobilråd i butikkene.

Ender opp med feil abonnement
I undersøkelsen kommer det fram at bare 15 av 100 butikker anbefaler det billigste abonnementet de tilbyr, basert på gitte kriterier fra testbrukeren. Fem store mobilutsalgskjeder er representert i undersøkelsen. Selv om det var Forbrukerrådet som foretok undersøkelsen, har også Forbrukerombudet kommet på banen i denne saken.

- Når forbrukerne ikke kan stole på rådene de får i butikken, er sjansen stor for å ende opp med feil abonnement hos feil selskap. En slik situasjon stiller store krav til forbrukernes egne undersøkelser og kunnskaper, og dette viser at markedet ikke fungerer, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon i en pressemelding.

(Artikkelen fortsettes.)
 

Kun store operatører
I en fysisk butikk er det kun Telenor/djuice, NetCom og Tele2 (og Chess, opplyser en forumdeltaker) du har å velge mellom blant operatørene – men kun Elkjøp/Lefdal har alle tre. Expert har for eksempel Telenor og NetCom (og i noen tilfeller også Tele2, får vi opplyst), mens Euronics har Telenor og Tele2. Tar du dette i betraktning, i tillegg til at det finnes en rekke mindre aktører, har du totalt sett tilgang på relativt få av abonnementene som er tilgjengelig på det norske markedet ved kjøp av subsidiert telefon. Hvis pris er aller viktigst for deg, er dette ufordelaktig ettersom særlig Telenor og NetCom har sine største styrker på andre områder.

- Koblingen mellom mobil og abonnement er svært uheldig, og jeg mener forbrukerne ville vunnet på at vi fikk to separate markeder, ett for mobiltelefoner og ett for mobilabonnement. Dette ville gjort det langt enklere for forbrukeren å velge den mobilen og det abonnementet som lønner seg best. Det er ingen tvil om at bindingstid i svært mange tilfeller ikke lønner seg, sier Thon.

Forbrukerrådet, som stod bak undersøkelsen, deler den oppfatningen:

- Det er skuffende at butikkene ikke klarer å gi bedre råd. Vi forventer jo at selgerne er eksperter, og kan gi nok informasjon til at kundene kan ta gode valg. Men når kundene i stedet blir anbefalt å velge abonnement som er opptil dobbelt så dyrt som butikkens billigste abonnement, viser det at kundene verken kan eller bør stole på rådene fra selgerne, sier direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet.

NetCom: - Kundene vil ha det
Vi oppsummerer resultatet av Forbrukerrådets undersøkelse, samt Forbrukerombudets kritikk, overfor NetComs kommunikasjonssjef Øyvind Vederhus. Han virker en smule oppgitt over at forbrukermyndighetene rakker ned på en ordning som forbrukerne tross alt ønsker, og tar kritikken med stoisk ro.

- Telefonsubsidiering er noe kunden og markedet ønsker. Nedbetalingen skjer i form av bindingstid til et abonnement – det er ikke alle som har 4-5 000 kroner i lomma til å kjøpe ny telefon til full pris. Men det er viktig å være oppmerksom på at det kan lønne seg å betale noe mer for telefonen når man kjøper den, sier Vederhus til Mobilen.no.

(Artikkelen fortsettes.)
 

FlexiTalk vs. YoungTalk
NetCom endret abonnementsstrategi og FlexiTalk er deres eneste ”regulære” abonnement. Her kan du kjøpe en subsidiert mobiltelefon mot at du betaler en ekstra sum hver måned i ren nedbetaling – uten å bli ”straffet” med høyere ringepriser. Det samme kan imidlertid ikke sies om YoungTalk-abonnementene som er beregnet for barn og ungdom. Her er ringeprisene blant de desidert høyeste i markedet. YoungTalk er et såkalt kontrollabonnement, på en måte som et kontantkort med fast påfyll hver måned, som gir foreldre anledning til å kontrollere sine barns mobilutgifter. Ideen er selvsagt god, men abonnementet er til sammenligning med øvrige abonnement ekstremt dyrt å bruke. NetCom selger mange subsidierte mobiltelefoner med nettopp YoungTalk-abonnement.

- Vi ser faktisk på YoungTalk nå, og det kommer endringer på det ganske snart. Dette tilsvarer Telenors kontrollabonnement, og hensikten er å gi foreldre økt trygghet når det gjelder barnas mobilbruk. Men det er samme råd som gjelder; Har du råd til å betale mer for telefonen kan det være lønnsomt. FlexiTalk er annerledes, der satser vi på pakkeløsninger etter kundens ønske, med flere nivåer for nedbetaling på ny telefon, forklarer Vederhus.

Er subsidieringsordningen stadig en ”gullgruve” for operatørene?

- Nei. Det handler om å nedbetale telefonene. Forbrukerombudet bør reflektere over at dette er noe kunden vil ha – det er ikke alle som har råd til å ”cashe inn” telefonen med en gang. NetCom lever av abonnementer, ikke salg av telefoner, avslutter NetComs kommunikasjonssjef.

Telenor: - Ofte svært gode priser
Vi har tidligere snakket med Telenors datterselskap djuice, som hevdet at det ikke var noe i veien med å selge subsidierte mobiltelefoner. Den oppfatningen deles helt klart også av moderselskapet.

- Kundene velger subsidierte mobiler av flere årsaker. Kjøp av telefon og abonnement henger gjerne sammen, og vi tilbyr kundene våre enkelhet i form av en gunstig finansieringsløsning og et enkelt kundeforhold. Det er fordelaktig for mange å slippe å betale et stort beløp med en gang og heller betale litt hver måned. Det er sterk konkurranse i dette markedet, og ofte vil kundene kunne få svært gode priser på telefoner og abonnement, sier informasjonssjef Anders Krokan i Telenor til Mobilen.no.

Telenor tilbyr egne abonnement som gir en bra pris på telefonen, men som har ugunstige ringepriser – særlig ”Super”-abonnementene. Dermed blir det dyrt for kunden å bruke abonnementet over et år med binding, og Forbrukerrådet spår at man kunne spart tusener på å kjøpe telefonen til full pris og heller velge et rimelig abonnement. Har Telenor en kommentar til denne kritikken?

- Vi mener forbrukermyndighetenes fremstilling er svært unyansert. Totalregnestykket for den enkelte kunde vil avhenge av blant annet hvor mye man bruker telefonen og hvor ofte man ønsker å bytte telefon. I tillegg har mange av våre kunder FriFamilie, og verdien av dette for kundene utelates i myndighetenes beregninger. Videre vet vi at mange av våre kunder synes det er en fordel å kunne fordele betalingen for en telefon over noen måneder fremfor å kjøpe telefonen kontant, svarer Krokan.

(Artikkelen fortsettes.)
 

Inntjeningen varierer
Heller ikke Telenor vil hevde at salg av subsidierte mobiltelefoner er en ”gullgruve”. I likhet med NetCom understreker Telenor at dette først og fremst dreier seg om å nedbetale telefonen i løpet av bindingstiden.

- Som operatør er Telenor opptatt av å gi kundene det de vil ha. Vi har i løpet av et år betydelige kostnader knyttet til finansiering av telefoner for kundene, men det jevner seg ut i løpet av tiden kundene er i binding. På samme måte som det varierer litt for kundene om det lønner seg å kjøpe en subsidiert telefon med binding eller ikke, vil også inntjeningen for Telenor variere fra kunde til kunde, avslutter Anders Krokan i Telenor.

Et skritt frem, to tilbake?
Vi ser at dette emnet har blitt heftig diskutert i vårt forum de siste ukene, og meningene er mange. Er det riktig av forbrukermyndighetene og media å rette kritikk mot en ordning som svært mange mobilkjøpere synes er ønskelig? Er det naivt å tro at pris ikke har noen særlig betydning når du velger mobilabonnement? Har salg av subsidierte telefoner før til et kraftigere skille mellom store- og små operatører? Er det en uheldig kobling mellom salg av mobiltelefoner og abonnement?

At subsidierte mobiltelefoner bidrar til å holde de største operatørenes markedsandeler på et konstant høyt nivå og hemmer konkurransen på abonnementsmarkedet, som Ole Norstad i Ludo Mobil hevder, er nok til en viss grad riktig. Samtidig skal det sies at Telenor og NetCom er flinke til å holde på kundene sine, til tross for at det ofte finnes rimeligere alternativer annensteds. Videre er det et svært vesentlig poeng at mange nordmenn foretrekker å kjøpe ny mobiltelefon på denne måten fordi man slipper å betale et stort beløp der og dra for en ny og flott mobil.

Vi ser at flere operatører som selger nye mobiler med bindingstid – enten i fysisk butikk eller i egen nettbutikk – nå tilbyr en ren nedbetalingsordning; At du som kunde kan velge det abonnementet som er billigst i bruk for deg, og deretter kun betale en månedspris som nedbetaler telefonens verdi i løpet av et år – uten ”straff” i form av høyere ringepriser. Vi tror dette er veien å gå, men da må samtlige av hver enkelt operatørs abonnement være åpnet for subsidiering, og flere av de små- og mellomstore operatørene bør være representert i mobilutsalgene.

Mer om
annonse