Til hovedinnhold

Nordmenn strømmer mest av alle i Norden

Mer enn tre timer hver eneste dag, viser undersøkelse.

Netflix er ekstra populært blant nordmenn, ifølge en YouGov-undersøkelse.
Skjermdump

77 prosent av nordmenn mellom 12 og 65 år har tilgang til minst en strømmetjeneste for film og /eller serier. Det er betydelig flere enn i Danmark, Sverige og Finland, hvor andelen er henholdsvis 70, 68 og 61 prosent.

Det viser en spørreundersøkelse YouGov har utført for rettighetsorganisasjonen Tono og de tilsvarende organisasjonene i Danmark, Sverige og Finland. Andelen som har tilgang til strømmetjenester har også økt betydelig siden sist undersøkelsen ble gjennomført. I 2008 svarte 66 prosent av nordmenn at de hadde tilgang til minst én.

Mest tid av alle

Nordmenn bruker også betydelig mer tid på strømmetjenestene enn våre nordiske broderfolk. Faktisk hele 3,2 timer i snitt hver eneste dag, ifølge undersøkelsen, som ble utført før corona-isolasjonen tok til. De tre andre landene ligger alle på 2,6 timer hver dag i gjennomsnitt, og det er Netflix som er den største aktøren i alle landene.

57 prosent av nordmenn sier de har tilgang til Netflix, med HBO Nordic på andreplass med 26 prosent. Deretter følger TV2 Sumo og Viaplay, som begge er tilgjengelig hos 20 prosent av nordmenn.

Netflix står også for den største andelen tid vi bruker på strømmetjenestene, med 41 prosent, mens HBO Nordic, Viaplay og Altibox deler andreplassen med 11 prosent hver. Om vi kun ser på dem som har tilgang til en gitt strømmetjeneste kommer Amazon Prime mye bedre ut, mens HBO Nordic-abonnentene ikke bruker tjenesten like mye. Det kan selvfølgelig skyldes at mange har tilgang til HBO Nordic gjennom sine TV-plattformer, for eksempel.

Nordmenn ligger langt over snittet både i å ha tilgang til strømmetjenester og å bruke dem. Vi bruker godt over tre timer daglig på strømmetjenestene våre.
YouGov

55 prosent betaler for musikkstrømming

YouGov har dessuten spurt respondentene om musikkstrømmetjenester, og her kommer det frem at 9 av 10 i Norden strømmer musikk, med små forskjeller per land. Av nordmenn er det 55 prosent som betaler for en strømmetjeneste, kun slått av danskenes 56 prosent. 37 prosent bruker gratistjenester eller prøveversjoner, mens 8 prosent ikke strømmer musikk i det hele tatt.

Også her er imidlertid nordmenn dem som bruker strømmetjenestene mest - vi strømmer 3,6 timer med musikk hver eneste dag. Svenskene følger like bak med 3,5 timer, og så er bruken i Danmark og Finland noe bak, med henholdsvis 2,8 og 2,9 timer.

Youtube er den mest brukte tjenesten for musikkstrømming, fulgt av Spotify. Én av fem lytter også til musikk ved hjelp av Facebook. Av dem som ikke betaler for musikkstrømming svarer flest at de ikke lytter nok til musikk til at det er verdt å betale for en strømmetjeneste, og mange svarer også at det finnes så mange gode gratisalternativer at de ikke ser vitsen med å betale eller at de rett og slett synes det er for dyrt.

Undersøkelsen fant også en klar sammenheng mellom det å betale for videostrømming og det å betale for musikkstrømming. Langt flere Netflix-abonnenter betaler for eksempel også for en musikkstrømmetjeneste enn blant dem som ikke har et Netflix-abonnement. De går også mer på konsert.

14 prosent av de spurte svarte for øvrig at de hadde kjøpt en CD det siste året, ned fra 18 prosent i 2017. Også trenden med å betale for musikkfiler utenfor strømmetjenestene er fallende. 13 prosent svarte at de hadde kjøpt musikk digitalt det siste året, mot 16 prosent i 2017 og 2015.

annonse