Til hovedinnhold

Norge kan få Wi-Fi 6E i løpet av året

Nkom har hatt den nye Wi-Fi-utvidelsen på radaren i lang tid.

Nkom

Siste skrik fra Wi-Fi-Alliance – det er den gjengen som for det meste bestemmer i hvilken retning trådløs nettverksteknologi skal utvikle seg og forvaltes – heter Wi-Fi 6E.

Dette er en utvidelse av Wi-Fi 6-standarden som åpner opp for bruk av frekvensbåndet på 6 GHz til nettopp Wi-Fi.

Da vi omtalte den nye standarden i går, var det høyst uklart hvor lenge vi måtte vente på tilgang til de nye frekvensene – det er som kjent ingen smal sak å rydde eteren for radiosignaler.

Men Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, også kjent som Nkom, har forberedt seg godt på dette. Nkom har som kjent tilsyns- og forvaltningsmyndighet over bruken av radiofrekvenser her i landet.

– Det er spennende å se at det nå kommer Wi-Fi-utstyr som støtter 6 GHz-båndet, for dette er noe vi har jobbet med i mange år både nasjonalt og internasjonalt. Norge har fulgt dette arbeidet tett gjennom hele prosessen og var en av initiativtakerne for at man skulle studere om frekvensbåndet fra 5925 MHz til 6425 MHz kunne benyttes til Wi-Fi i Europa. Dette arbeidet ble satt i gang tidlig i 2017, forteller Espen Slette, som er fagsjef i Nkoms spektrumsavdeling.

Ikke «full» 6 GHz i Europa

Netgear Nighthawk RAXE500 skal være klar for Wi-Fi 6E, og i løpet av året vil forhåpentligvis også nordmenn kunne ta i bruk slikt utstyr.
Netgear

6 GHz er egentlig et spektrum på 1200 MHz som går fra 5925 MHz til 7125 MHz, men i store deler av verden står ikke hele spekteret ubrukt per i dag. Derfor er det også bare et fåtall land som har åpnet for full bruk – deriblant finner vi Chile, Sør-Korea og USA.

I Europa og Norge ligger det an til å åpnes for «lav 6 GHz», altså de nederste 500 MHz av frekvensbåndet, mens den høyere delen av båndet stadig er viktig for radiolinjer.

– En radiolinje er en trådløs punkt-til-punkt-forbindelse med høy kapasitet. Disse er viktige for transmisjonsnettene i Norge og Europa, forklarer Espen Slette i Nkom.

Også de lavere frekvensene i 6 GHz-båndet ble tidligere benyttet til radiolinjer, men Nkom valgte å ikke inkludere frekvensbåndet mellom 5925 og 6425 MHz i radiolinjeauksjonen som ble gjennomført i 2020.

– Bakgrunnen for dette var at den regulatoriske situasjonen var uklar. Altså hvilke vilkår ville man ende opp med, og hvor godt Wi-Fi og radiolinje ville kunne sameksistere. På det tidspunktet var heller ikke det europeiske harmoniseringsarbeidet helt klart, sier Slette.

Men den harmoniseringsjobben skal nå visstnok være på oppløpssiden, og Slette forventer at Europa-kommisjonen vedtar bruken av Wi-Fi i 5925 til 6425 MHz-båndet i løpet av våren.

Krever fremdeles papirarbeid

Wi-Fi 6E kommer altså ikke som noen plutselig overraskelse for Nkom. Men det gjenstår fremdeles en del jobb med papirmølla før alt er klart.

Etter at EU har fått ting på plass, skal det først inn i en nasjonalt regelverk, noe som trolig vil få en frist for gjennomføring innen utgangen av 2021, ifølge Slette.

Så må dette måtte tas inn i EØS-avtalen, og forskrift om generelle tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften) må oppdateres.

– Dette arbeidet er vi i full gang med, og vi regner med at vi skal få med Wi-Fi i 6 GHz i denne oppdateringen av fribruksforskriften. Jeg håper og tror at regelverket vil være på plass slik at man i løpet av 2021 vil kunne benytte WiFi 6E-utstyr i Norge, avslutter Slette.

annonse