Til hovedinnhold

Meta vil ha slutt på skuddsekunder

Slik så tidsstempelet ut den 31. desember 2016, altså forrige gang det ble lagt til et skuddsekund. Det har vært lagt til 27 ekstra sekunder siden innføringen av skuddsekunder i 1972.

Skuddår er som kjent et år der man legger til ett ekstra døgn for å kompensere for det overskytende kvarte døgnet hvert år.

Mindre kjent er skuddsekundet, som altså er et sekund som fra tid til annen legges til for å kompensere for at jordens rotasjon over tid gradvis sakker ned, blant annet på grunn av månens gravitasjonskraft. På den måten blir den koordinerte universaltiden (bedre kjent som UTC-tid) synkronisert med jordens rotasjon.

Utfordringen er imidlertid at denne korreksjonen skaper bisarre tidsstempler - som for eksempel tiden 23:59:60 - som igjen lager problemer for ulike digitale løsninger.

– Risikabel praksis

Nå har Meta satt foten ned og ønsker slutt på praksisen. I et blogginnlegg skriver de at skuddsekundene kanskje var en god ide da de ble innført i 1972, men at de nå «fungerer dårlig både for vitenskapsfolk og for den digitale teknologien». Videre skriver de at å «introdusere flere skuddsekunder er en risikabel praksis som vil føre til mer skade enn nytte».

Også Microsoft, Google og Amazon har tatt til orde for å endre praksisen, i tillegg til National Institute of Standards and Technology (NIST) og franske Bureau International de Poids et Mesures (BIPM). Støtte fra de statlige etatene anses som essensielle siden det tross alt ikke er multinasjonale teknologiselskaper som bestemmer om man skal fortsette praksisen eller ikke.

Skapte trøbbel for Facebook

Og Meta og de andre har kanskje et poeng når de nå har tatt til orde for en endring. De ekstra skuddsekundene har nemlig ført til tekniske problemer ved flere anledninger, og i 2012 skapte de blant annet hodebry for Facebook sine servere som jobbet overtid for å forstå hvorfor de plutselig gikk et sekund for sakte. Noe av det samme skjedde med Reddit, som var nede i 30–40 minutter, også på grunn av problemer med serverne.

I sitt blogginnlegg foreslår Meta en alternativ løsning på problemet - nemlig såkalt «smearing», som vil si å smøre det ekstra sekundet utover en lengre tidsperiode.

Det er den Internasjonale telekommunikasjonsunionen (ITU) som har det endelige ordet, og de vil ta sin beslutning angående videreføringen av skuddsekunder en gang i 2023.

annonse