Nyhet

Mer skrur opp prisene på hurtiglading

– Fortsatt et tapsprosjekt.

Daglig leder Ole Henrik Hannisdahl (t.h) i Mer ser seg nødt til å skru opp hurtigladeprisene fremover. Her sammen med Statkrafts direktør for nye forretningsmuligheter Bjørn Holsen fra da navneendringen fra Grønn Kontakt til Mer ble offisiell.

Hurtigladetilbyderen Mer (tidligere Grønn Kontakt) skrur opp prisene i ladenettverket sitt fra 1. juli. Det heter det i en e-post sendt til kundene i dag.

«Hos Mer Norge har vi en pris som er sammensatt av et minuttelement og et strømelement. Minuttelementet kan sammenliknes med en parkeringstariff og bidrar til at folk flytter bilen når man har ladet det man trenger. Det er strømelementet i prisen vi nå øker, som gjør at vi – medregnet volumrabatt og kundefordeler – fortsatt er et rimelig alternativ for de som lader en del langs veien», heter det i e-posten.

Nye priser

De nye prisene hos Mer er som følger:

  • Registrert kunde: 1,25 kr per minutt + 3,75 kr per kWh (tidligere 3,20 kr per kWh)
  • Drop-in kunde: 2,50 kr per minutt + 3,90 kr per kWh (tidligere 3,50 kr per kWh)

Disse prisene gjelder både for hurtig- og lynlading. Også for normallading/flexilading skrus prisene opp, men der er det minuttprisen som øker.

  • Registrert kunde: 0,20 kr per minutt + 2,90 kr per kWh (tidligere 0,10 kr per minutt)
  • Drop-in kunde: 0,50 kr per minutt + 2,90 kr per kWh (tidligere 0,30 kr per minutt).

Årsaken til prisøkningen bidrar ifølge Mer til at de kan «øke satsingen vår i utbygging og tilby kundene våre bedre ladetjenester».

– Vi bygger hurtigladere på løpende bånd om dagen for å dekke et økende behov i takt med økt elbilsalg. Vi tror på fremtidig lønnsomhet, men det er fortsatt sånn at hurtiglading er et tapsprosjekt. Så langt i år har det også vært noe høyere kraftpriser enn forventet, som bidrar til å redusere marginen vår. Vi gjør derfor en prisjustering nå, for å reflektere dette, sier Mer-sjef Ole Henrik Hannisdahl til Tek.no.

Øker med drøyt 10 prosent

Da vi sammenliknet hurtig- og lynladepriser nylig kom Mer ikke spesielt godt ut av det på hurtiglading, mens prisene deres var langt mer konkurransedyktige i vår simulerte lynladeøkt.

En ladeøkt hvor man lader 20 kilowattimer på 30 minutter (snitteffekt 40 kilowatt) vil frem til 1. juli koste deg 101,50 kroner som registrert Mer-kunde. Etter 1. juli er prisen 112,50 kroner, som altså er en prisøkning på rundt 11 prosent.

For en lynladeøkt hvor man lader 60 kilowattimer på 40 minutter (snitteffekt 90 kilowatt) koster det frem til 1. juli 242 kroner hos Mer, noe som øker til 275 kroner etter 1. juli - en økning på snaue 14 prosent.

Mens førstnevnte altså ikke er noen spesielt gunstig pris, er fortsatt lynladeprisene til Mer omtrent midt på treet. Mers volumrabatt slår imidlertid automatisk inn på ladeøkten etter at du har ladet for 250 kroner en måned. Da får du 10 prosent rabatt, og fra 500 kroner får du 20 prosent rabatt - som naturligvis gjør ladingen hos Mer betydelig gunstigere om du lader ofte.

Vil ha kilowattimeprising

Da vi sammenliknet prisene i mai etterlyste både NAF og Elbilforeningen en tydeligere prisstruktur hos ladeoperatørene. Begge vil ha ren kilowattime-prising.

– Det er nesten umulig for elbilister å sammenlikne priser mellom leverandører slik det er nå. Hadde alle operatørene brukt kWh-prising hadde det vært mye enklere og mer likt prisingen på bensin og diesel. Slik kunne ladebransjen satt kundene først og unngått å komme i det samme priskaoset som strømselskapene er i, sa generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen til Tek.no den gang.

annonse