Ble nektet å heve kjøpet hos E-wheels etter vesentlig feilopplysning

Fjernet sertifisering på produktsiden etter kjøp.

E-wheels nektet å heve kjøpet av Vsett10+, på tross av at de selv hadde fjernet IP-klassifisering på egne nettsider.

Når man kjøper et produkt forventer man at den produktinformasjonen selskapet oppgir stemmer. E-wheels-kunden Kristoffer Son opplevde derimot nylig at elsparkesykkelen han kjøpte ble oppgitt å tåle mindre vann da han mottok den, enn da han noen uker tidligere kjøpte den.

Mer presist, E-wheels hadde fjernet IP44-klassifiseringen fra produktets tekniske spesifikasjoner.

– Jeg kjøpte produktet med en leveringstid på noen uker. Jeg mottar produktet og det har ikke lengre denne sertifiseringen selv om den hadde det da jeg kjøpte produktet, skriver Son, i en e-post til Tek.

Da han ville heve kjøpet, etter at sparkesykkelen pådro seg en vannskade, nektet E-wheels for at dette var en mulighet.

Ifølge Forbrukerrådet har imidlertid Son rett i denne saken:

Forbrukerjurist i Forbrukerrådet, Thomas Iversen

– Når du kjøper et produkt er det de tekniske spesifikasjonene som følger når du kjøper produktet som gjelder. Det er dermed et avvik hvis produktet viser seg å ikke inneha disse spesifikasjonene. Feilopplysninger, for eksempel feil klassifisering om vanntetthet, er å regne som en rettslig mangel, uttaler forbrukerjurist i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, til Tek.

Fjernet IP-klassifisering fra egne nettsider

Det var i november i fjor Kristoffer Son kjøpte elsparkesykkelen Vsett10+ fra E-wheels for hele 22.990 kroner, som på daværende tidspunkt ble oppgitt på deres nettsider å ha IP44-klassifisering. Altså, at den skal ifølge E-wheels’ egne kundebehandlere, ha «beskyttelse mot vannspray og regn i 180 graders vinkel.»

E-wheels egne kundebehandlere oppgir å ha valgt å fjernet denne klassifiseringen fra egne nettsider, på tross av at produsent selv har oppgitt denne klassifiseringen.

– Vsett selv opplyser at sparkesyklene har IP44, men vi har valgt å ta det bort på vår produktside, skriver E-wheels-kundebehandler «Helene» til Son på e-post.

– Etter teknikers vurdering er konstruksjon av rammen ikke tilsvarende en IP-sertifisering, og vi anser ikke sparkesyklene vanntette.

Da vi spør Chief Operating Officer for E-wheels, Fredrik Leithe, om det er vanlig praksis å fjerne slike IP-klassifiseringer, unngår han å svare konkret på spørsmålet, men skriver at han ikke kjenner til om «enkelte produkter har fått oppdatert produkttekst.»

– Jeg har ikke fått sjekket opp saksdokumentene, kan derfor hverken avkrefte eller utelukke at det har skjedd noe skrivefeil på nettsiden eller av våre kundebehandlere. Skulle sistnevnte være tilfelle er det i så fall første tilfellet jeg er kjent med, og bare å beklage, skriver Leithe og opplyser at han er på reise og derfor ikke kan svare på spørsmål.

Andre spørsmål, slik som hvorvidt de eventuelt anvender en ekstern lab for denne typen tekniske undersøkelser for å vurdere klassifiseringer, eller har egne teknikere til å utføre arbeidet, svarer han ikke på.

Får ikke hevet kjøpet på grunn av påført skade

E-Wheels’ nettside.

Ifølge E-wheels egne kundebehandlere, samt deres butikksjef, handler saken ikke om at elsparkesykkelen har fått fjernet IP-klassifiseringen sin i etterkant av Sons kjøp. Istedenfor uttaler de at Son har påført produktet skade, som gjør at han ikke lenger kan heve kjøpet.

– Jeg ser at du krever kjøp som følge av vesentlig mangel, men etter vår mening er ikke denne mangelen vesentlig, ettersom vannskaden som du har på ditt produkt, ikke dekkes av reklamasjonen uansett om den har IP44 eller ikke, skriver E-wheels-kundebehandleren «Helene» i korrespondansen med Son.

I en annen e-post skriver en butikkansvarlig hos E-wheels, kun identifisert med fornavnet Kristoffer, at skylden ligger hos Son:

– Du har fått vannskade på en sparkesykkel som ikke tåler vann, dette dekkes ikke av reklamasjonen og det er heller ikke mulig å heve et kjøp for en sparkesykkel du har ødelagt, skriver han i e-posten.

Ifølge Forbrukerrådet er imidlertid reglene de samme for å heve kjøpet, selv om kjøper må dekke skadene:

– Dersom produktet har fått andre skader, så kan kjøper reparere eller dekke verditapet for produktet før kjøpet eventuelt blir hevet, uttaler forbrukerjurist i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, til Tek.

E-postene mellom Son og butikksjefen fortsetter imidlertid:

– Det er ikke mulig å heve kjøpet. I tillegg har du dessverre ødelagt produktet og det er først da du ønsker kjøpet hevet, skriver butikksjefen på e-post til Son.

Han mener at fordi Son påførte produktet en vannskade, som ikke IP44-klassifiseringen ville dekket, så lar det seg ikke gjøre å heve kjøpet.

– IP-grad 44 har absolutt ingenting å si for din vannskade, den har aldri vært vanntett og det visste du godt da du kjøpte den da IP44 ikke er i nærheten av vanntett!, skriver butikkansvarlig for E-wheels i e-post-dialogen med Son.

Son uttaler derimot at vannskaden i seg selv ikke er av relevans, fordi produktets manglende IP-klassifisering er å regne som en vesentlig mangel. Han opplyser også om at skulle dette være relevant for å få hevet kjøpet, så kan han betale for å reparere skaden.

– Om det så var at det var relevant, så hadde det bare vært å betale for service og så fått hevet kjøpet. Men det er jo tydeligvis ikke et valg heller, skriver Son i dialog med E-wheels-kundeservice.

– Ettersom kravet om heving av kjøp ikke er en mulighet her, kan vi la saken gå videre til Forbrukertilsynet, uttaler en kundebehandler til Son, og får dette senere gjentatt av butikkansvarlig på e-post.

Markedsførte med feil bremsesystem

Illustrasjonsbilde fra E-wheels av Vsett10+ med Nutt-bremser.

Foruten uenighetene vedrørende hvorvidt kjøpet kan heves eller ikke, hadde E-wheels med sine illustrasjoner også markedsført produktet med et annet bremsesystem enn det Son faktisk mottok.

Da han tok opp dette med kundeservice fikk han beskjed om at det var helt vanlig å bruke illustrasjonsbilder som avvek fra det faktiske produktet. Son hevder derimot at det ikke kom tydelig frem noe sted at dette var et illustrasjonsbilde, og ikke faktiske produktet.

Dette stusser også Forbrukerrådet på:

– Hvis et selskap skal bruke illustrasjonsbilder som avviker fra grunnproduktet må det informeres tydelig om, typisk med tekst på bildet. Dersom det ikke er mulig å kjøpe produktet til de avbildede spesifikasjonene hos selger i det hele tatt, så bør selskapet sterkt vurdere andre bilder, uttaler Iversen.

I ettertid har E-wheels korrigert de tekniske spesifikasjonene til Vsett10+. Der det tidligere sto «hydrauliske bremser», står det nå «Zoom bremser». Det står derimot fortsatt ikke en tydelig tekst på bildet.

117 henvendelser om E-wheels i fjor

Dette er ikke første gang Forbrukerrådet har mottatt henvendelser fra kunder angående E-wheels. I fjor mottok de 117 henvendelser på E-wheels, mens de i år har mottatt 25 stykker.

– Det er vel å merke før sparkesykkelsesongen er i gang, bemerker Iversen.

– Henvendelsene handler typisk om at sparkesykkelen slutter å fungere, og at reparasjonene tar lang tid.

Da vi spurte om dette var unikt for E-wheels, eller om det var andre som hadde sammenlignbare tall, svarte Forbrukerrådet at et annet selskap, som selger elektriske fremkomstmidler, hadde enda flere henvendelser.

– Det nærmeste selskapet å sammenligne E-wheels med er Stayclassy AS, som hadde rundt 200 henvendelser i 2021 og rundt 30 hittil i år, svarer Iversen.

– Henvendelsene vi mottok på Stayclassy er noe tilsvarende de vi mottok på E-wheels. Likevel så handler flere av henvendelsen om Ewheels konkret om produktene, mens for Stayclassy så var det mange spørsmål fra forbrukere som hadde utfordringer med å komme i kontakt med selskapet i det hele tatt.

Leithe mener disse tallene kan oppleves misvisende:

– Stayclassy hadde ca 60 millioner omsetning i 2020, mot våre 170 millioner. Vi hadde 270 millioner i 2021. Uten å se størrelsen på selskapene i sammenheng med antall henvendelser blir sammenligning totalt misvisende.

Vil heve kjøpet etter at Tek tok kontakt

I etterkant av at Tek tok kontakt med E-wheels, har de gjort en helomvending og vil nå refundere beløpet for elsparkesykkelen til Son. Til Son skriver de at det er fordi de ikke ønsket å bruke mer tid på saken.

Leithe bekrefter også at de anser saken som ferdigstilt, ettersom kunden nå har fått refundert beløpet, men ønsker ikke å gå noe videre inn på Son foregående dialog med kundeservice.

– Saken er nå løst hva gjelder kunden, dvs. kunden har fått refundert kjøpet. Akkurat hva som har skjedd i denne saken ønsker jeg ikke å gå inn på av hensyn til våre kundebehandlere, men det blir fulgt opp internt, skriver Leithe på e-post til Tek.

– Vi jobber kontinuerlig med å levere best mulige produkter og en god kundeopplevelse. Vi beklager at det ikke ble tilfellet her, men vi har gjort det vi kan og anser nå saken som avsluttet.

annonse