Til hovedinnhold

Forbrukertilsynet mener Telenor bedriver villedende markedsføring av «ubegrenset» data

Men selve begrepet «ubegrenset» er greit å bruke.

Måten Telenor synliggjør begrensningene i Next-abonnementet i reklamevideoer er for dårlig, mener Forbrukertilsynet.

Forbrukertilsynet mener måten Telenor reklamerer for mobilabonnementet Next kan være villedende etter markedsføringsloven. Det heter det i et brev tilsynet har sendt til Telenor, som Tek.no har sett.

Next-abonnementet setter ikke begrensninger på mengden data kunden kan bruke, men hastigheten reduseres til 3 Mbit/sek etter 100 gigabyte data hver måned. Det er fortsatt en hastighet som er brukbar til mye, men den er for eksempel ikke nok til å se video i full HD-kvalitet fra Netflix eller Youtube.

Forbrukertilsynet mener Telenor ikke synliggjør denne begrensningen godt nok, og spesielt gjelder det i to reklamevideoer de har produsert, og som ligger på Youtube. Begrensningen er synlig i bare noen sekunder av gangen, og den presenteres med veldig liten skrift, påpeker de.

– Samtidig som teksten kommer til syne i videoen skjer det også annet både med hensyn til bilde og lyd, noe som gjør at oppmerksomheten til forbrukerne i mindre grad rettes mot teksten om begrensningene for abonnementet. Avslutningsvis gjentas budskapet om «ubegrenset data – alltid med Next», uten at begrensningene her blir oppgitt, heter det.

Dette er videoen Forbrukertilsynet reagerer på. I skrivende stund har ikke Telenor gjort endringer:

«Ubegrenset data» er greit

Forbrukertilsynet vil imidlertid ikke forby bruken av ordet ubegrenset i markedsføringen, de ønsker altså bare at Telenor fremhever begrensningen bedre.

– En hastighet på 3 Mbit/s vil kunne oppleves som en begrensning i bruken, men dagens bruksmønster basert på dialog med mobilbransjen, tilsier at begrensningene ikke er av en slik karakter at det vil være villedende å markedsføre et abonnement med påstander om «ubegrenset», såfremt begrensningene er klart og tydelig kommunisert, heter det i brevet.

Nestleder Bente Øverli i Forbrukertilsynet sier de etter en helhetsvurdering synes bruken av ordet «ubegrenset» er innenfor loven, men at dette kan endre seg.

– Er ikke «ubegrenset» et såpass uomtvistelig begrep at det er villedende i seg selv å bruke det om et abonnement som faktisk har nettopp begrensninger?

– Vi er enig i at det kan stilles spørsmål ved det, og skulle helst sett at det ikke var begrensninger knyttet til slike påstander. Men i dette tilfellet har vi, ut fra en helhetsvurdering, og slik markedet og forbrukerkunnskapen har endret seg - kommet til at det avgjørende for ikke å rammes av loven er at opplysningene om hastighetsbegrensningene kommer klart og tydelig frem i markedsføringen, sier nestleder Bente Øverli i Forbrukertilsynet til Tek.no.

– En helhetsvurdering

Hun påpeker at kravene som stilles kan endre seg i takt med at forbrukerne blir mer kjent med at det er hastighetsbegrensninger etter en viss bruk. Vurderingen er i praksis den samme som Forbrukertilsynet gjorde i forbindelse med Chilimobils bruk av begrepet «fri data» i 2018.

Der var det imidlertid Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) som steppet inn og krevde endringer i vilkårene, ettersom de mente de opprinnelige vilkårene var i strid med nettnøytralitetsloven.

– Det vil som sagt alltid være en helhetsvurdering hva som anses for å være villedende og i strid medloven. I dette tilfellet vil tilleggsinformasjonen om at hastigheten reduseres etter en viss mengde være en del av tilbudet . Ved å bruke «ubegrenset» om databruk, må det derfor også alltid i markedsføringen gå klart og tydelig frem at hastigheten reduseres etter en viss mengde for at forbrukeren skal kunne ta et informert valg. Forbrukeren må derfor få opplysninger som gjør at de forstår at det er en hastighetsbegrensning, sier Øverli.

Hun legger til at begrensningene må presenteres med tilstrekkelig «oppmerksomhetsverdi», slik at forbrukerne får opplysningene med seg.

– Dette er ikke gjort i markedsføringen vi har vurdert, sier Øverli.

Også Telia har tatt i bruk ordet «ubegrenset» etter at de oppdaterte vilkårene til Telia X før helgen.

Telenor: - Vi endrer

Telenors kommunikasjonssjef David Fidjeland sier til Tek.no at de retter seg etter Forbrukertilsynets anmodning.

– I vårt nye abonnement, Next, kan du bruke 100 GB før hastigheten nedjusteres til 3 Mbit/s. Ved en beklagelig glipp ble denne begrensningen beskrevet i for liten skriftstørrelse i to av våre Youtube-filmer. Vi endrer skriftstørrelsen i disse filmene nå, skriver han i en e-post.

Hovedkonkurrenten Telia har for øvrig, etter det vi kjenner til, inntil nå unngått å bruke ord som «ubegrenset» eller «fri data» i markedsføringen av sitt sammenliknbare abonnement Telia X. Etter at Telenor lanserte Next har de imidlertid også begynt å omtale sitt abonnement med både «ubegrenset data» og «ubegrenset fart».

Bør du bytte mobilabonnement?
Finn billigste mobilabonnement ved hjelp av vår mobilabonnement-tjeneste!

annonse