Til hovedinnhold

Oslo fikk 10 000 nye elbiler i fjor. Kommunen satte opp to nye ladere

– Tragikomisk, sier Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg til Tek.no.

Han snakker om Oslo kommunes utbygging av ladepunkter i fjor. Bymiljøetatens årsberetning viser nemlig en vekst på 19 nye ladepunkter i fjor, men en fotnote bemerker at 17 av disse egentlig ble satt opp i 2017.

Fasit ble derfor to nye kommunale ladepunkter i Oslo i fjor.

Sliter med å finne egnede steder

Samtidig ble det solgt rundt 10 300 nye og bruktimporterte elbiler i Oslo, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken, et salg som brakte antall elbiler i hovedstaden opp til rundt 38 000.

«Forsinket utrulling skyldes i hovedsak at ny samkjøpsavtale i regi av Utviklings- og kompetanseetaten kom på plass senere enn antatt i 2018. Det skyldes også at det er noe mer utfordrende å finne egnet areal for etablering av ladeplasser. (...) En del ladeplasser er også fjernet som følge av at parkeringsareal er frigjort til alternativt formål», skriver Bymiljøetaten i beretningen.

Totalt var det ved utgangen av året 1 279 kommunale ladepunkter i Oslo. Byrådet hadde selv et mål om 1 500.

– 10 000 nye elbiler i Oslo i fjor er en fantastisk fin utvikling som om den fortsetter betyr at vi om noen år vil ha elektrifisert bilparken i Oslo. Resten av landet vil forhåpentligvis følge etter. Men skal utviklingen fortsette må både statlige og kommunale myndigheter legge til rette. Når vi nå ser at det ble to flere ladestasjoner i løpet av hele 2018 er det en fallitterklæring, sier Solberg.

Denne ladegarasjen under Akershus festning er i praksis den eneste kommunale ladeparkeringen som gjenstår for privatbiler i Oslo sentrum. Den er stort sett full fra i sjutiden om morgenen på hverdager.

Vil åpne for private

Oslo Høyres løsning er – kanskje ikke uventet – å slippe private til.

– Vi mener det må skje to ting. For det første må kommunen bygge flere ladestasjoner i egen regi. For det andre må vi åpne opp for at også private utbyggere kan etablere ladepunkter. Vi har fremmet et forslag i bystyret som vil bety at inntil 25 prosent av gateparkeringsplassene i Oslo kan legges ut slik at private tilbydere kan konkurrere om å etablere ladestasjoner, sier han.

Høyres byrådslederkandidat og leder i Samferdsels- og miljøkomitéen i Oslo, Eirik Lae Solberg, mener det er hårreisende at det bare ble etablert to nye kommunale ladepunkter i Oslo i fjor.

– Byrådet sier det er vanskelig å finne egnede lokasjoner. Hvor skal man sette dem?

– Det er cirka 20 000 gateparkeringsplasser i indre by i Oslo, og det betyr jo at det er et betydelig rom for å sette opp ladestasjoner. Når byrådet viser til praktiske anskaffelsesmessige utfordringer fremstår det mest som en unnskyldning for total handlingslammelse på dette området.

– Statssekretær Allan Henriksen i Samferdselsdepartementet sa at det ikke er et statlig ansvar å sørge for lading. Er det et kommunalt ansvar?

– Ja. Jeg mener det er et kommunalt ansvar å sørge for at vi har ladestasjoner, akkurat som det er et kommunalt ansvar å regulere parkeringsplassene i sentrum. Vi har over flere år foreslått mellom 1 000 og 1 600 ladeplasser i våre alternative budsjett, men blitt nedstemt av flertallet, sier Solberg.

Her ved Bankplassen var tidligere et trettitalls ladeplasser for elbil. De aller fleste ble fjernet i 2018. Kun seks ladestolper står igjen, og disse er nå forbeholdt varebiler.

Byråden: – Sikter på 600 i år

Byrådslederens kontor henviser til Byrådsavdeling for miljø- og samferdsel, hvor det vanligvis er Lan Marie Nguyen Berg som er byråd.

Hun er imidlertid gått ut i foreldrepermisjon, og det er derfor etterfølger Arild Hermstad (MDG) som svarer. Han har ikke anledning til å stille til intervju, og ber gjennom sin byrådssekretær om å få svare på e-post.

Hermstad svarer ikke konkret på hvorfor det ble bygget så få ladestasjoner i fjor.

– Skal vi holde tritt med den eksplosive elbilveksten trenger vi flere ladepunkter. Derfor har vi omorganisert Bymiljøetatens arbeid med innkjøp og plassering av ladestolper. Det var nødvendig for å klare å bygge ut mer enn 200 i året. I fjor ble det derfor bygget mindre ladestasjoner enn ønsket, men i år tar vi sikte på å bygge 600 nye ladestasjoner i kommunens regi, skriver han i en e-post.

Byråd for miljø og samferdsel Arild Hermstad sier de tar sikte på 600 nye ladestasjoner i år.

Hermstad sier folk flest ønsker å lade hjemme, og at det er viktig for byrådet å tilrettelegge for hjemmelading.

– Vi har laget en støtteordning for dette, og har så langt gitt støtte som muliggjør 20 000 ladepunkter i borettslag og sameier. Vi gir også støtte til ladepunkter til bedrifter.

– Bymiljøetaten skriver i sin årsberetning at de sliter med å finne egnede lokasjoner. Er det ikke bare å sette dem på fortauene?

– Nei. Det er ikke bare å slenge opp ladestolper langs fortauene. Vi må grave opp, sikre tilgang på strøm, sørge for god fremkommelighet for gående og syklister og god trafikkavvikling under bygging og etter ferdig installasjon.

Hermstad mener Høyre «slår inn åpne dører» når de vil åpne for private.

– Allerede i dag lar vi private tilbyder konkurrere om bygging og drift gjennom en rammeavtale. Slik sikrer kommunen at vi eier infrastruktur på egen grunn, samtidig som private aktører konkurrerer om å gi oss de beste løsningene til en god pris, sier den fungerende byråden.

Elbilforeningen: – Uholdbar situasjon

Elbilforeningens nestleder Petter Haugneland sier Oslo har imponerende salgstall på elbiler, men at utbyggingen av ladepunkter har gått altfor seint.

– I tillegg har en del ladepunkter vært ute av drift. Dette har til sammen skapt en uholdbar situasjon for elbilister som ikke har tilgang til lading hjemme. Nå ser vi at utbyggingstempoet øker, og Oslo er i gang med å bygge ut 600 ladepunkter i år. Likevel må utbyggingstakten økes betraktelig framover i takt med dagens elbilsalg, sier han.

Elbilforeningens nestleder Petter Haugneland sier situasjonen i Oslo er uholdbar.

– Høyre foreslår å åpne opp for at private kan ladepunkter i forbindelse med gateparkering. Er det rett vei å gå?

– Vi anbefaler at det er kommunen som har overordnet ansvar og eierskap, men vi er åpne for at kommunen kan bruke anbud som involverer private for å få opp utbyggingstakten, sier Haugneland til Tek.no, og peker samtidig på at kommunen allerede samarbeider med private om lading, for eksempel i ladeanlegget på Vulkan.

Kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF sier også at det er for svakt når Oslo bare klarte å få i stand to nye ladeplasser i fjor.

– Problemet er areal, og da er det vanskelig å se for seg hvordan de skal ta igjen dette i 2019 – samtidig som de skal sette opp 600 flere ladepunkter. Vi vet at om lag hver fjerde bilist ikke kan lade hjemme, og mange av disse bor i by. Derfor blir det ekstra viktig at storbyene gjør jobben og sørger for at folk får ladet, sier hun.

Slik gikk det i andre byer

I Bergen ble det satt i drift 16 nye offentlige ladepunkter på gateplan i 2018, som ga totalt 38 ladepunkter. Rådgiver Lars Ole Kvalbein i Bergen kommune sier imidlertid at Bergen er veldig forskjellig fra Oslo når det gjelder offentlig ladetilbud.

– Vi har mange færre offentlige ladepunkter på gateplan, men allikevel leder vi som oftest på Oslo når det gjelder elbilandel av nybilsalg. Vi har også hatt ladeplikt, betaling og tidsbegrensning på på laderne fra dag én, noe som har gitt bedre utnytting av ladepunktene, sier rådgiver Lars Ole Kvalbein i Bergen kommune til Tek.no.

– Vi prioriterer ladetilbud innendørs i felles parkeringsanlegg, og vi har et godt hurtigladetilbud, også ganske sentralt i byen. Vårt kommunalt eide parkeringsselskap har om lag 100 offentlige ladepunkter fordelt på tre-fire parkeringsanlegg. 21 av disse var nye i 2018. I tillegg har vi et ladetilbud som er under oppgradering i våre beboerparkeringsanlegg, med minst 70 nye ladepunkter i år, men disse er reservert for beboere i området, sier Kvalbein, som sier de har 20 nye offentlige ladepunkter under bygging i 2019, i tillegg til flere i planlegging.

I Trondheim etablerte de 86 ladestasjoner med til sammen 136 ladeuttak i 2018, opplyser rådgiver Jøran Solli i Trondheim kommune.

– 55 av ladestasjonene er tilgjengelig for allmennheten. Tre av de 55 er hurtigladere og resten semihurtigladere. Fra tidligere er det etablert cirka 100 ladepunkter, så det vil si at vi totalt har cirka 250 ladeuttak, skriver Solli i en e-post.

Han bemerker også at Trondheim er den eneste kommunen i landet som både gir støtte til innkjøp av elvarebiler og til etablering av ladepunkter på arbeidsplass.

annonse