Til hovedinnhold

Google utfordrer Wikipedia

Søkegiganten Google har jobbet med utvikling av verktøyet Knol (fortkortelse for det engelske ordet "knowledge"), som skal brukes til å samle og strukturere informasjon fra brukerne.

Knol kan beskrives som deling av informasjon på en lignende måte som leksikonet Wikipedia.

Hensikten med Knol er at eksperter på sine felter skal kunne dele ut informasjon til andre brukere.

Det som skal gjøre Knol annerledes enn Wikipedia, er at én artikkel i Knol skal ha en bestemt forfatter eller en gruppe forfattere. Det skal være lov for flere forfattere å skrive om samme emnet. Google mener denne fremgangsmåten vil bidra til å kvalitetssikre artiklene.

Hvem som helst skal kunne kommentere en artikkel eller komme med forslag til endringer. Forfatteren av den bestemte artikkelen kan velge å endre artikkelen i henhold til et forslag, men kan også velge å ikke gjøre det.

Hvem som helst kan også skrive artikler i Knol. Det eneste kravet som stilles til en forfatter er at vedkommende har en Google-konto.

Det er forfatteren selv som er ansvarlig for innholdet i en artikkel. Et utdrag fra vilkårene for bruk av Knol:

Much of the content of Knol – including the contents of specific knols – is provided by and is the responsibility of the person or people who submitted the content. Google does not monitor or edit the content of knols, and takes no responsibility for such content. Instead, Google merely provides access to such content as a service to you.

Forfatterne kan skrive om det meste, bortsett fra enkelte emner. Google har i utgangspunktet ikke tenkt å sensurere Knol, men leserne har muligheten til å melde inn overtramp via lenken "Flag inappropriate content" som er plassert i alle artikler.

Forfatterne kan velge å legge reklame i sine artikler med Google sitt Adsense-reklameprogram, og på den måten kan forfatteren tjene penger på artikkelen.

Knol har tidligere kun vært tilgjengelig for en liten gruppe testere, men er altså nå åpnet for alle.

Du finner Knol på knol.google.com. For ordens skyld, Knol er fortsatt på betastadiet.

(Kilder: Cnet, Google)

annonse