Lovfestet krav på bredbånd

Den finske regjeringen har vedtatt at alle borgerne har en lovfestet rettighet til bredbåndstilgang. Finland går dermed ut som den første nasjonen i verden med en slik rettighet på papiret.

Store ambisjoner

Lovvedtaket som trådde i kraft 1. juli i år spesifiserer også at kapasiteten skal være minst 1 Mb/s. Dette er ikke akkurat rare greiene, men det ble også fastslått i samme slengen at denne verdien skal økes til 100 Mb/s innen 2015.

Garantien om at alle husholdninger nå skal ha rett på bredbånd er ikke så langt fra hvordan tilstandene er i dag. 97 % av finnene har allere tilgang på bredbånd.

Europa følger etter

Spania vedtok et lignende lovforslag bare en måned etter Finnland, altså november 2009. Men, det endelige vedtaket trer ikke i kraft før en gang i 2011.

Ved oktober 2009 hadde 36 % av alle EU-husholdninger EU tilgang til internet. Statistikk SSB har fra 2005 viser at andelen her i norden var på hele 70 %, og spesifikt i Norge lå andelen på 64 % den gangen. Mye har nok skjedd siden den tiden, frem til 2009 steg tallet til 78 %.

Ferskere tall på dekningen i Norge har vi ikke klart å oppdrive, foruten bredbåndsleverandøren Ice som påstår at de alene dekker 91 % av norske husstander. På denne siden finner man tall på hvor mange som faktisk har bredbånd i Norge.

(Kilde: TNW)

Les også
Dropper Spotify
Les også
Firefox får brukervalgverktøy i nettleservindu
Les også
Kina får sensurert Google
annonse