Tek.no

Nyhet

Mor leser dine SMS

10 Aug 2005 13:03
annonse

Mobiltelefon er viktig for de fleste av oss, og funksjoner som notatblokk, kalender, lommebok og ikke minst SMS gjør mobiltelefonene våre til et skattkammer med personlige opplysninger.

Du trodde kanskje hjemmet var et av de stedene der mobiltelefonen og dens sensitive opplysninger fikk ligge i fred for nysskjerrige øyne? Nå viser det seg at dette ikke alltid er tilfelle.

I Janicke Steiras hovedfagsoppgave om mødres mobilpraksis, kommer det frem at flere av de spurte mødrene ofte tar en aldri så liten titt på barnas mobiltelefoner.

De åtte spurte mødrene, som alle har barn mellom åtte til sytten år, brukte sikkerhet som hovedargument for å lese deres tekstmeldinger.

Det handler først og fremst om trygghet, og å få en bekreftelse på at barna har det bra.

annonse

Mødrene forteller at å sjekke mobiltelefonene blir vanskeligere jo større barna er. Litt eldre barn har som regel sterke meninger om privatlivet sitt, og liker dårlig at mor leser deres private meldinger.

De av mødrene som har litt eldre barn valgte derfor å snakke med barna fremfor å lese tekstmeldingene deres.

Frøydis Heyerdahl, juridisk rådgiver hos Barneombudet, er skeptisk til at mødre smugtitter på mobiltelefonene for å få vite mer om hva som foregår i barnas liv:

- Rett til privatliv
- I utgangspunktet har ikke foreldre lov til å lese verken brev eller tekstmeldinger barn får. Det er en privatsak. Barn har også rett til et privatliv, opplyser hun.

Hun legger likevel til at det finnes unntak fra denne regelen:

- Når ungene driver med noe ulovlig, for eksempel har foreldre lov til å åpne brev som inneholder narkotika, men jeg vet ikke hva som skulle være ulovlig i en tekstmelding, sier hun.

Heyerdahl mener at foreldre heller bør ta en prat med barna istedenfor å sjekke mobiltelefonene deres. Hvis man likevel vil lese barnas meldinger, bør man i det minste gjøre det sammen med dem.

(Kilde: Helgeland Arbeiderblad)

Les også
Telenor sperrer for barn
Les også
Ny barnetelefon
Les også
Mobilbølge blant unge
annonse