Til hovedinnhold

Slik bygger Telenor mobilnett

Fibernett, naboklager og signalkluss. Utfordringene er
mange.

Slik bygger de

God mobildekning er for mange blitt nesten like livsnødvendig som vann og tak over hodet. Hvis du stusser på dette usagnet, så tenk deg om: Ville du kjøpt et hus som ikke hadde mobildekning innendørs?

Likevel støter mobilselskapene stadig på utfordringer når de skal bygge og oppgradere nettene sine. Kort fortalt vil alle ha mobildekning, men ingen vil ha mobilantenner i hagen.

Leder for teknologi Frode Støldal (til venstre) og dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor i Vettakollen.

Vi ble med dekningsdirektør Bjørn Amundsen og Frode Støldal, som er leder for teknologi i Telenor Norge, på en tur rundt i Oslo for å illustrere enkelte av utfordringene som møter en mobilutbygger.

Når nye basestasjoner skal opp i tettbygde strøk, møtes byggesøknadene ofte med protester fra naboene. Ifølge Amundsen er noen opptatt av det estetiske, andre frykter stråling, mens enkelte bare vil ha bedre betalt.

For å imøtekomme estetikerne kan Telenor kamuflere basestasjonene som både piper, furutrær, lysstoffrør og flaggstenger, noe de også gjør når det er nødvendig.

– Det syns vi er helt fair sier Bjørn Amundsen.

Komplisert kabal

Verre kan det være å overbevise strålingsskeptikere om at utstyret ikke er farlig. Noen steder hjelper det å flytte utstyret så det ikke er synlig fra den aktuelle eiendommen lenger, mens andre steder blir selskapet nødt til å finne alternative plasseringer.

Dette er ikke alltid så lett som man skulle tro. Det er en komplisert kabal som skal gå opp når det skal bygges tilnærmet full mobildekning i et område. Basestasjonene skal ha strøm og forbindelse til nettet, i tillegg til at de må plasseres så de ikke forstyrrer hverandre.

For oss som ikke er eksperter, kan det virke ukomplisert å bygge mobilnett: Kan man ikke bare sette opp noen heftige master på det høyeste punktet i terrenget og så skru opp signalstyrken slik at man når alle?

– Det hadde vært kjempefint det, så lenge bare du og jeg skulle snakke sammen, svarer Amundsen.

I tillegg til kapasitetsproblemet, blir det ofte problemer med interferens, eller forstyrrelser, fra høyt plasserte basestasjoner. Disse kan potensielt ”se” mange andre basestasjoner fra sin høye plassering, og der kan det oppstå forstyrrelser. For å unngå dette plasserer Telenor basestasjonene lavt i terrenget og skyter signalene oppover. 4G-signalene har en rekkevidde på mellom 500 meter og én kilometer, mens GSM-signaler rekker så langt antennen kan ”se”.

Les mer: Derfor er god utsikt=dårlig dekning >>

Basestasjoner tett i tett

Når det er mange mennesker i ett område, som for eksempel på Karl Johan i Oslo, må basestasjonene stå så tett som 50-70 meter. Da blir utfordringen overlevering mellom basestasjonene, og at dette går så smidig at kunden ikke merker det.

Telenor er ikke den eneste mobilutbyggeren i landet. Både Netcom og Tele2-eide Network Norway eier også egne mobilnett. Fremføring av fiberkabler og byggesøknader om nye master er tid- og kostnadskrevende, så der det er mulig, deler mobiloperatørene mastene mellom seg.

Network Norway har klaget over at Telenor og Netcom ikke slipper dem til i sine anlegg. Amundsen mener at de deler der det er plass:

– Vi står ofte i Netcoms master og de hos oss. Faktisk tror jeg nå vi har flere samlokaliserte plasseringer enn steder der vi står alene, sier Amundsen.

Masta i Vettakollen har et helt skap med nødstrømsbatterier.

Helt øverst i Vettakollen står en stor mast som dekker Holmenkollanlegget og området rundt. Likevel er den ikke synlig i terrenget før du er helt inntil. Inne i den lille bua som står under masta, står servere og nødstrøm. Flere utfall i mobilnettet, særlig etter nyttårsstormen Dagmar klargjorde behovet for større batterikapasitet ved basestasjonene. I dette anlegget tar batteriene opp et helt skap.

Side 2: Slik løser de ekstremtrafikken >>

Slik løser de ekstremtrafikken

Datatransport koster

Frode Støldal er sjef for teknisk i Telenor Norge, og har ansvar for at mobilutbyggingen er så økonomisk og effektiv som mulig. Han har også erfaring fra Telenors utenlandsvirksomheter, blant annet i Bangladesh, Ukraina og Pakistan.

– I Norge har vi heldigvis lite hærverk og tyverier. I Pakistan hadde vi to væpnede vakter

Basestasjonen i stolpen til høyre er plassert så den skyter oppover i terrenget. På den måten unngår man at den forstyrrer andre basestasjoner i byen nedenfor,

ved hver basestasjon, sier Støldal.

Når det skal bygges 3G og 4G-nett er transportnettet, eller backhaul som det heter på telespråket, minst like viktig som basestasjonene. Det er transportnettene som håndterer de enormt store datamengdene våre nye mobilvaner genererer.

Vanligvis føres det fiberkabler frem til basestasjonene ved graving eller luftstrekk der dette er mulig. Der dette blir altfor dyrt, brukes radiolinjeoverføring. Transportnettet utgjør 25-30 prosent av den totale kostnaden for mobilutbygging.

I dag har 99,8 prosent av Norges befolkning mobildekning. Telenor anslår kostnaden med å bygge mobildekning til de siste 1,2 prosentene til 3-4 milliarder kroner. Samtidig er befolkningsgrunnlaget i de nevnte områdene så spinkelt at det ifølge Amundsen ikke engang vil dekke driftskostnadene til de nye basestasjonene.

Les mer: Derfor har mobildekningen inne blitt dårligere >>

Har løsninger for ekstremtrafikk

I tillegg til tradisjonelle master og basestasjoner, har Telenor flere metoder for å takle områder som har store mengder trafikk i korte perioder. Amundsen nevner blant annet Skøyen stasjon, der datatrafikken skyter i været hver gang flytoget stopper. Der er det utplassert signalrepeatere som tar seg av trafikktoppene. På store arrangementer som Holmenkolldagen og Norway Cup plasserer Telenor ut flyttbare basestasjoner som tar unna de ekstraordinære trafikkmengdene.

I dag er ca. 85 prosent av det norske landarealet bygget ut med GSM-dekning. 3G dekker 25-30 prosent av landarealet. Nettopp dette er grunnen til at 3G kan bli lagt ned før 2G, den dagen 4G er ferdig utbygd. En annen grunn er alle maskinene, som for eksempel heiser og biler, som er koblet til GSM-nettet. Legger man ned GSM vil hele maskin-til-maskin-markedet måtte over på en ny standard.

–Vi tror toppen for 3G kommer i 2016-17, sier Støldal.

Side 1: Slik bygger Telenor mobilnett >>

Les mer: Slik får du bedre innendørsdekning >>

annonse