Til hovedinnhold

Slik blir fremtidens mobilnett

To sendere (celler) ble plassert på et hustak i Kista utenfor Stockholm, og i gatene nedenfor rullet en spesialinnredet minibuss med et mobilt LTE-modem og en rekke måleinstrumenter ombord. I denne bussen fikk også Mobilens utsendte plass, så vi ved selvsyn kunne få se hvordan det hele fungerer.

Etter en kort informasjon om hva demonstrasjonen gikk ut på satte bussen seg i bevegelse, og ved å kjøre fra dekningsområdet for den ene cellen og inn i dekningsområdet for den andre kunne vi også se at datastrømmen fortsatte tilsynelatende uforstyrret av den såkalte handover-en.

 
HDTV på bussen
I demonstrasjonen ble det streamet 24 samtidige videostrømmer på 384 Kbit/s. I tillegg ble det streamet HD-TV til en storskjerm ombord i bussen. En måler fortalte oss hele tiden hvor høy datahastighet vi hadde på nedlastingen. Den nådde en toppfart på 14,112 Mbit/s. – Vi kunne satt den atskillig raskere, men har valgt å sette dette som en øvre grense her. Ved høyere hastighet blir applikasjonene her ustabile, fortalte Motorolas Tim Weston.

Når LTE rulles ut for alvor kan mobilbrukere regne med hastigheter på rundt 33 Mbit/s. – Da snakker vi om opplevd hastighet. Den teoretiske hastigheten er mange ganger raskere. Derfor vil du i perioder kunne oppleve langt høyere hastigheter, sier Weston. Men LTE er en delt ressurs, og operatørene kan komme til å sette hastighetsbegrensninger.

 
Tvinger seg frem

Utviklingen går mot en stadig mer sammenkoblet verden med høyoppløst IP-TV, kameraer som tar bilder med stadig flere megapiksler og utstrakt bruk av datakrevende nett-tjenester på mobile enheter som mobiltelefoner, GPS-mottakere, kameraer og mediespillere. Det er drivkraften bak utviklingen av LTE. – Mobilt Internett er ”the killer application”, sier Weston.

I dag ser 75 prosent av internettbrukerne online video. Youtube står alene for 27 prosent av verdens samlede internett-trafikk. Datatrafikken i mobilnettet har økt 100 prosent på ett år.

LTE er en enkel måte å bygge ut mobilt bredbånd på. Systemet kan skaleres så alle oppnår like høy hastighet, uavhengig av hvor i dekningsområdet man befinner seg. Med videreutviklingen av HSDPA (Turbo-3G) til HSDPA Pluss, er det bare noen få aller nærmest masten som i praksis vil oppleve at det mobile internettet blir raskere, hevder Weston.

 
Tar tid

Men den vidunderlige nye verden er fremdeles et stykke unna, selv om Netcom faktisk har testet en LTE-celle i Oslo. Netcom mener de vil kunne levere LTE allerede til neste år, med opplevd hastighet på 15 til 20 Mbit/s.

Trolig vil det likevel gå flere år før LTE-dekningen er den samme som for 3G. Her avhenger mye av frekvensfordelingen. I dag har operatørene ikke anledning til å kjøre LTE på lave frekvenser, noe som ville gitt langt større dekning, men også lavere makshastighet, per celle. En annen betydelig faktor er etterspørsel. Utbyggingstakten henger nøye sammen med hva som er lønnsomt for operatørene.
I første omgang blir det PC-brukerne som får glede av LTE. USB-modemene kommer tidlig neste år, mens det neppe blir LTE-modem i mobiltelefonene før i 2011. Først i 2012 vil LTE være tilgjengelig for massemarkedet, tror Weston.
Ikke 4G
Weston presiserer at LTE per definisjon ikke er det samme som 4G. Når Netcom kaller LTE for 4G er dette omtrent som når Telenor i sin tid hevdet at EDGE var 3G. Hvilken standard som får betegnelsen 4G er ennå ikke avgjort. Det kan bli LTE Advanced, men det kan også bli Ultra Wide Band, sier Weston.

Mer om
annonse