Til hovedinnhold

- TV på mobilen kommer

- TV på mobilen kommer

MiniTV høster ros for sitt gratistilbud, mens mobiloperatørene sliter med å levere gode løsninger for TV på mobilen.

Telenor og NetCom var først ute med å tilby mobil-TV, men dette tilbudet har så langt ikke oppnådd særlig stor popularitet blant kundene – til tross for at eksperter hevder at TV på mobilen er noe ”alle” egentlig vil ha. På forsommeren startet prøvesendingene av MiniTV i Oslo-området, men for å motta signalene må du ha en såkalt DMB-mottaker. Dette finnes foreløpig ikke på mobiltelefoner som selges på det norske markedet. For kort tid siden kunne vi melde at TV på mobilen har fått en lunken mottakelse omtrent verden over, men at tjenesten spås en lysende framtid.

Den artikkelen fikk innholdssjef Marius Halle i NetCom til å ta bladet fra munnen, og informere oss om at mobil-TV ville hatt bedre forutsetninger for å lykkes dersom bransjeaktørene hadde samarbeidet bedre.

Alle forutsetninger for å lykkes
Hver gang vi skriver en artikkel om MiniTV, dukker det opp en kommentar i Forumet om at ”dette er jo ikke tilgjengelig på mobilen!!!” – eller noe i den dur. Vi har derfor fått inntrykk av at mange av de som er nysgjerrige på mobil-TV/MiniTV helst ønsker å prøve det på en mobiltelefon. Det virker uaktuelt for mange å drasse rundt på en ekstra enhet – med DMB-støtte – for å kunne se TV på farten. Med TV på en mobiltelefon kombineres to svært populære ting, altså TV og mobil, og bransjen hadde stor tro på at dette ville slå an. Til nå har imidlertid ikke det vært tilfellet.

- Isolert sett er det en utfordring å få til dette så lenge de to bransjene ikke samarbeider godt nok. Og da er det ikke rart det tar tid. Gratistilbud må til for å stimulere til økt bruk. Men hvem skal ta kosten for dette? Spør Halle i NetCom.

- Man står litt på hver sin tue akkurat nå. Og sånn jeg ser det burde man samarbeidet om en modell som både innbefattet mobilnettet og DMB i større grad enn man gjør i dag. Både når det gjelder tjenester og ikke minst innhold. Da ville vi kunne nådd "hele" befolkningen, sier han til Mobilen.no.

(Artikkelen fortsettes.)

NMTV positive til samarbeid
Vi konfronterte daglig leder Gunnar Garfors i Norges Mobil-TV (NMTV), som står bak den nye TV-tjenesten MiniTV, med Halles utspill, og fikk følgende svar:

- DMB koster ikke operatørene en eneste krone i transport, så her får de gratishjelp fra NMTV til å være med og bygge spennende tjenester sentrert rundt MiniTV.

- NMTV er i veldig god dialog med ulike teleoperatører, og ser uante muligheter når man kombinerer DMB med 3G. Utfordringene går på å anerkjenne at man sitter på ulik kompetanse og teknologi og deretter jobbe sammen for å få innhold, teknologi og tjenester til å spille sammen. Og dialogen er veldig god og konstruktiv, så det klarer vi, sier Garfors videre.

Som motsvar sier Halle i NetCom:

- Det stemmer at DMB ikke koster oss en eneste krone i transport, men distribusjon av enheter som støtter DMB koster penger. Det samme gjør de enhetene som støtter DMB. Vi har en god dialog med NMTV når det gjelder DMB. Utfordringen fra vårt ståsted er mangel på mobiltelefoner med DMB, sier Halle.

(Artikkelen fortsettes.)

MiniTV på mobilen?
NetCom hevder at ideelt sett burde de samme tjenestene som leveres som MiniTV via DMB også være tilgjengelig via 3G-nettet. Da ville blant annet så godt som hele befolkningen ha tilgang til MiniTV, ikke bare Oslo-borgere (prøveprosjektet varer til 2011). Garfors i NMTV bekrefter at nettopp det kan bli en mulighet.

- Det er ikke på noen måte usannsynlig. Samarbeid mellom både konkurrenter og ulike bransjer er undervurdert, sier Garfors.

Vi spør Halle hvordan NetCom ser for seg et samarbeid med NMTV om distribusjon av MiniTV.

- Her må vi diskutere ulike forretningsmodeller fremover og hva som skal innbefattes. I dag koster innhold for mobil-TV mer penger enn det vi klarer å tjene inn på betaling fra sluttbruker. I tillegg kommer kostnader til markedsaktiviteter og nettbygging for å gi kundene en god brukeropplevelse. Med DMB vil kravet fra kundene også gå mot at de store TV kanalene skal være "gratis" – også via mobilnettet, svarer Halle.
(Artikkelen fortsettes på side to: Mobil-TV - fremtidsutsikter.)

Mobil-TV - fremtidsutsikter

(Fortsettelse fra første side.)
Større perspektiv, interaktive tjenester
Garfors forteller at de via organisasjonen International DMB Advancement Group (IDAG) er i samtaler med ulike aktører – deriblant teleoperatører og mobilprodusenter – og hevder at det å få MiniTV på mobiltelefoner vil være gunstig for kringkastere og operatører. Han fokuserer samtidig på mulighetene som åpner seg med tanke på interaktivitet og tilleggstjenester.

- At man brått har mobilskjermen rett foran seg i mange flere minutter enn på en vanlig dag fordi man kan se TV, gjør skjermen til et veldig verdifullt vindu. Mulighetene for hva som kan skje der med trykkfølsomme skjermer er utallige. Ta bare reklame der du med et par trykk kan kjøpe kinobilletter, reiser, musikk, lydbøker eller fysiske varer som sendes hjem til deg. Eller ved et tastetrykk kunne stemme på favorittdeltakeren i Idol, eller se siste episode av Nytt på nytt, eller å levere løsningen i Viasat sin fotballquiz, sier Garfors.

- Teleoperatørene har allerede CPA, en veldig enkel løsning for å ta betalt. Hvis de utvider den til også å kunne handtere mikrobetalinger, så trur jeg vi virkelig begynner å snakke om volum og inntekter, legger han til.

Og mikrobetalinger, som Garfors etterlyser, vil NetCom ha på plass fra og med månedsskiftet.

- Interaktive løsninger vil komme dersom mobiloperatørene og NMTV snakker sammen. CPA hos NetCom støtter i dag, gjeldende fra 1. September, alle krone- og øresbeløp fra 1-200 kroner, sier Halle.

MiniTV for andre enheter
Helt fra lanseringen av MiniTV har Garfors hevdet at DMB-sendingene ikke primært er beregnet på mobiltelefoner – sannsynligvis fordi det ikke finnes noen mobiler i norske butikker som støtter den teknologien per i dag. Han har i stedet fokusert på at MiniTV også skal være tilgjengelig på andre enheter – som mediespillere og GPS-er, for eksempel. Han fastholder likevel at det er viktig å få tjenesten på mobiltelefoner også.

- Jeg er helt enig med Halle i at mange ønsker MiniTV i mobiltelefoner, samtidig som at vi må gi folk valgfrihet til å kunne velge å se MiniTV på en mottaker på kjøkkenet eller på toget mens man bruker telefonen til andre ting. I Sør-Korea er 48 prosent av DMB-mottakerne i mobiltelefoner. Det betyr at 52 prosent er i andre dingser. Og da begynner vi å snakke om å nå hele befolkningen, sier Garfors.

- Jeg har lenge snakket om et håndfrisett med innebygd DMB, og som via Bluetooth kobles til folks eksisterende mobiltelefoner. Det gir MiniTV til Sony Ericsson, Nokia og iPhone. Jeg tipper at selskapet som står bak dette kommer til å presentere produktet i løpet av høsten og lansere det rundt et eller annet idrettsstevne på nyåret, avslører han.

(Artikkelen fortsettes.)

NetComs mobil-TV i dag og fremover
Som nevnt, har NetCom (og Telenor) lenge hatt et mobil-TV-tilbud, men som regel har tilbudet vært for dyrt eller innholdet for dårlig. Noen oppturer – som Harald Eias Rubenmann i 2007 og Beijing-OL i 2008 – har skapt interesse for operatørenes mobil-TV, men Halle bekrefter interessen generelt sett er ganske laber.

- Mobil-TV-tilbudet til NetCom i dag har en jevn gruppe brukere. Det vi ser er at korte VOD-sendinger er det som er mest populært. Våre kunder ønsker ikke å følge med på lange sendinger, men de vil se TV der og da for å bli underholdt. Fanthomas, for eksempel, har fungert utmerket. Vi oppdaterer innholdet vårt til stadighet, men igjen har vi en utfordring i at TV kanalene vil ha for mye betalt for at vi skal distribuere deres innhold, sier Halle.

- TV på mobilen kommer, og det fungerer bra. Klarer alle aktørene i verdikjeden å samarbeide rundt forretningsmodeller, innhold og ikke minst levere brukervennlige tjenester, så vil også bruken øke. Men fra en mobiloperatør sitt ståsted må det også være mulig å tjene penger på produktet. Og der er vi ikke i dag når det kommer til TV på mobil, avslutter Halle.

(Artikkelen fortsettes.)

Positiv dialog mellom aktører
Våre lesere virker interessert i dette med mobil-TV/MiniTV, men som nevnt, ønsker mange at tilbudet også skal være tilgjengelig på mobiltelefonen. Dette er vi helt enige i. Operatørenes løsning per i dag, fremstår som noe halvhjertet – med visse unntak når det gjelder programtilbud –, men dette begrunnes altså med at prisen er for høy å betale for å ha de mest populære kanalene i sitt mobil-TV-tilbud.

Det virker imidlertid som både NetCom og NMTV er positive til å se nærmere på løsninger som vil komme deg som mobilbruker til gode. Vi har også tro på at MiniTV – eller mobil-TV generelt – vil lykkes, men for å skape en langt større interesse for produktet, må det først og fremst bli tilgjengelig i store deler av landet, samt at det må komme løsninger som gir oss MiniTV på mobilen – gjerne via 3G, med større grad av interaktivitet.

Mer om
annonse