Nyhet

- TV på mobilen kommer

- TV på mobilen kommer

MiniTV høster ros for sitt gratistilbud, mens mobiloperatørene sliter med å levere gode løsninger for TV på mobilen.

Telenor og NetCom var først ute med å tilby mobil-TV, men dette tilbudet har så langt ikke oppnådd særlig stor popularitet blant kundene – til tross for at eksperter hevder at TV på mobilen er noe ”alle” egentlig vil ha. På forsommeren startet prøvesendingene av MiniTV i Oslo-området, men for å motta signalene må du ha en såkalt DMB-mottaker. Dette finnes foreløpig ikke på mobiltelefoner som selges på det norske markedet. For kort tid siden kunne vi melde at TV på mobilen har fått en lunken mottakelse omtrent verden over, men at tjenesten spås en lysende framtid.

Den artikkelen fikk innholdssjef Marius Halle i NetCom til å ta bladet fra munnen, og informere oss om at mobil-TV ville hatt bedre forutsetninger for å lykkes dersom bransjeaktørene hadde samarbeidet bedre.

Alle forutsetninger for å lykkes
Hver gang vi skriver en artikkel om MiniTV, dukker det opp en kommentar i Forumet om at ”dette er jo ikke tilgjengelig på mobilen!!!” – eller noe i den dur. Vi har derfor fått inntrykk av at mange av de som er nysgjerrige på mobil-TV/MiniTV helst ønsker å prøve det på en mobiltelefon. Det virker uaktuelt for mange å drasse rundt på en ekstra enhet – med DMB-støtte – for å kunne se TV på farten. Med TV på en mobiltelefon kombineres to svært populære ting, altså TV og mobil, og bransjen hadde stor tro på at dette ville slå an. Til nå har imidlertid ikke det vært tilfellet.

- Isolert sett er det en utfordring å få til dette så lenge de to bransjene ikke samarbeider godt nok. Og da er det ikke rart det tar tid. Gratistilbud må til for å stimulere til økt bruk. Men hvem skal ta kosten for dette? Spør Halle i NetCom.

- Man står litt på hver sin tue akkurat nå. Og sånn jeg ser det burde man samarbeidet om en modell som både innbefattet mobilnettet og DMB i større grad enn man gjør i dag. Både når det gjelder tjenester og ikke minst innhold. Da ville vi kunne nådd "hele" befolkningen, sier han til Mobilen.no.

(Artikkelen fortsettes.)

NMTV positive til samarbeid
Vi konfronterte daglig leder Gunnar Garfors i Norges Mobil-TV (NMTV), som står bak den nye TV-tjenesten MiniTV, med Halles utspill, og fikk følgende svar:

- DMB koster ikke operatørene en eneste krone i transport, så her får de gratishjelp fra NMTV til å være med og bygge spennende tjenester sentrert rundt MiniTV.

- NMTV er i veldig god dialog med ulike teleoperatører, og ser uante muligheter når man kombinerer DMB med 3G. Utfordringene går på å anerkjenne at man sitter på ulik kompetanse og teknologi og deretter jobbe sammen for å få innhold, teknologi og tjenester til å spille sammen. Og dialogen er veldig god og konstruktiv, så det klarer vi, sier Garfors videre.

Som motsvar sier Halle i NetCom:

- Det stemmer at DMB ikke koster oss en eneste krone i transport, men distribusjon av enheter som støtter DMB koster penger. Det samme gjør de enhetene som støtter DMB. Vi har en god dialog med NMTV når det gjelder DMB. Utfordringen fra vårt ståsted er mangel på mobiltelefoner med DMB, sier Halle.

(Artikkelen fortsettes.)

MiniTV på mobilen?
NetCom hevder at ideelt sett burde de samme tjenestene som leveres som MiniTV via DMB også være tilgjengelig via 3G-nettet. Da ville blant annet så godt som hele befolkningen ha tilgang til MiniTV, ikke bare Oslo-borgere (prøveprosjektet varer til 2011). Garfors i NMTV bekrefter at nettopp det kan bli en mulighet.

- Det er ikke på noen måte usannsynlig. Samarbeid mellom både konkurrenter og ulike bransjer er undervurdert, sier Garfors.

Vi spør Halle hvordan NetCom ser for seg et samarbeid med NMTV om distribusjon av MiniTV.

- Her må vi diskutere ulike forretningsmodeller fremover og hva som skal innbefattes. I dag koster innhold for mobil-TV mer penger enn det vi klarer å tjene inn på betaling fra sluttbruker. I tillegg kommer kostnader til markedsaktiviteter og nettbygging for å gi kundene en god brukeropplevelse. Med DMB vil kravet fra kundene også gå mot at de store TV kanalene skal være "gratis" – også via mobilnettet, svarer Halle.
(Artikkelen fortsettes på side to: Mobil-TV - fremtidsutsikter.)