Nyhet

Snart kan det bli dyrere å kjøpe elbiler

Salget av elbilene begynner å nærme seg en kritisk grense.

Norske myndigheter har forsøkt å oppmuntre nordmenn til å kjøpe elektriske biler gjennom å gi bilene gunstige avgiftsfordeler, og strategien har langt på vei virket. Nå kan det imidlertid se ut til at moroa er i ferd med å nærme seg slutten, nettopp på grunn av de høye salgstallene. Det melder TV2.

Ifølge statistikk utarbeidet av Opplysningrådet for Veitrafikken (OFV) er det i Norge blitt solgt 44 585 elbiler per 23. februar i år. Når salgstallet kommer opp i 50 000 vil særbehandlingen av elbilene stå i fare, noe som altså kan bety langt dyrere elbiler.

Kan skje allerede i mai

Som den nåværende regjeringen tidligere har slått fast skal avgiftsfordelene til rene nullutslippsbiler vare frem til 2017 i henhold til klimaforliket fra 2012, såfremt salgstallet ikke overstiger 50 000. Om elbil-salget fortsetter i samme tempo som nå, vil denne grensen kunne nåes allerede i begynnelsen av mai i år.

I begynnelsen av mars skal alle de fire samarbeidspartiene starte forhandlinger om bilavgiftene, og finansminister Siv Jensen bekreftet overfor TV2 at også elbilavgiftene vil bli et tema under forhandlingene. Nestkommanderende i finansdepartementet, statssektretær Jørgen Næsje, kunne videre fortelle at ingen fordeler vil være fredet i forbindelse med forhandlingene.

I Norge er avgiftsfordelene knyttet meget store. Som man kan lese hos Toll- og avgiftsdirektoratet er bilene fullstendig fritatt for både moms og engangsavgift, og i tillegg har bilene laveste sats for årsavgiften, som ligger på 435 kroner. Årsavgiften for vanlige biler ligger til sammenligning på 3060 kroner.

Andre fordeler kan forsvinne først

Dette innebærer at det høye elbilsalget har til dels store konsekvenser for inntektene til staten, som visstnok tok inn rundt 3 milliarder kroner mindre i bilrelaterte avgifter i fjor på grunn av moms- og engangsavgiftsfritaket til elbilene. Ifølge statssekretær Jørgen Næsje er de statlige inntektene et av momentene som må med i utformingen av fremtidige avgiftssatser.

Det er imidlertid godt mulig at de andre fordelene vil forsvinne først. Kilder som TV2 snakket med mente at bompengefritak, gratis ferge og adgang til kollektivfelt antakelig vil tas bort før de andre fordelene. Som NRK meldte kan tilgangen til kollektivfeltene allerede stå i fare, etter at Samferdselsdepartementet i et brev nylig ba veidirektoratet om å gi kollektivtrafikken nødvendige prioritering.

Departementet ønsker at det først skal utredes hvorvidt elbilenes tilgang til kollektivfelt kan sikres ved å sette krav om samkjøring med minst en passasjer i bilen. Dersom dette ikke fungerer ønsker Samferdselsdepartementet en utfasing av elbiler fra kollektivfeltene der det er forsinkelser for kollektivtrafikken.

I mellomtiden blir elbilene stadig bedre: Vi testet den nye og teknologispekkede Tesla Model S »

Les også
Nordmenn kaster seg over biler med alternative energikilder
Les også
Tesla får kanskje en ny og mektig konkurrent
Les også
Selskapet som bygger Apples produkter skal begynne med elektriske biler
Les også
Tesla skal gjøre det ekstra vanskelig å gå tom for strøm på kjøreturen
Les også
Volvo skal bruke nettskyen til å gjøre bilkjøringen tryggere
Les også
Tesla Model S P85D: Slik er den helt nye og teknologispekkede Tesla Model S
Les også
Bli med inn i den nye Teslaen
Les også
Vi kappkjørte en 700-hesters Tesla mot en 70-hesters Golf
annonse