Til hovedinnhold

Slik blir IT-framtiden

Analyseselskapet Gartner kommer med sine spådommer.

iStock Photo

Spådom 1 – 5

Det amerikanske analyseselskapet Gartner har nå frigitt sine spådommer for IT-verdenen de kommende årene. Anslagene kom fram på konferansen Gartner Symposium/ITxpo, som ble avholdt i Orlando, Florida i forrige uke.

Forutsigelsene fokuserer på neste generasjons løsninger for IT-selskaper verden over. Gartner mener at etter hvert som IT vokser og blir mer utbredt, blir også nedslagsfeltet og konsekvensene mer omfattende enn før – på tvers av tradisjonelle og «nye» områder.

Nedenfor følger listen over spådommene analyseselskapet har plukket ut som de viktigste og mest relevante for den nære framtiden.

1. Windows 8

Windows 8 byr på en radikal forandring av brukergrensesnittet.Foto: Hardware.no

I løpet av 2015 vil 90 prosent av alle bedrifter ha tatt i bruk Windows 8 i stor skala, mener Gartner.

Trykkskjermvennlige Windows 8 er Microsofts forsøk på å gjøre operativssytemet sitt klart for en framtid der tradisjonelt atskilte plattformer som PC og mobiltelefon nå blir smeltet sammen. Det vil likevel ta litt tid før selskaper klarer å omstille seg til disse endringene.

2. Kinesisk mobiltelefoni

Før 2014 er omme, vil tre av de fem største mobilprodusentene være kinesiske. Samsung og Apple fortsetter å dominere som de ikke-kinesiske selskapene, mens kinesiske aktører som Huawei og ZTE stormer fram.

De viktigste årsakene til denne utviklingen er at den åpne Android-plattformen gjør leverandører uten tidligere ekspertise innen mobile OS i stand til å utnytte teknologien, mens markedet for smarttelefoner er i sterk vekst i Kina.

3. Big data

Innen 2015 kommer behovet for såkalt «big data», behandling av enorme datasett, til å etterspørre 4,4 millioner jobber. Bare én tredjedel av disse jobbene vil likevel bli besatt, ifølge Gartner.

En av utfordringene er at selskaper må skaffe flere ansatte med annen kompetanse enn før. Kunnskap innen tradisjonelle felter som IT-administrasjon, analyse og forretninger er nødvendig for å kunne dra nytte av de store datasettene, men det vil også være behov for kunstnere og designere for å visualisere de enorme datamengdene.

4. EU og proteksjonisme

Finanskrisen i EU fortsetter som før, og dette får politikerne til å prøve ut diverse tiltak i et forsøk på å stagge den økende arbeidsledigheten.

Ifølge EU-politikerne er det nødvendig med proteksjonisme for å beskytte arbeidsplasser fra konkurranse utenfra, og nye direktiver skal komme på plass innen 2014. Disse tiltakene skal etter planen redusere bruken av såkalt «offshoring» (flytting av forretninger fra ett land til et annet) med 20 prosent fram mot 2016.

5. IT-ansatte fra Asia

I 2014 vil de fleste nyansettelsene i de største, vestlige IT-markedene skje i selskaper med base i Asia. Bedrifter i spesielt Kina og India opplever stor vekst, og vil dermed øke sine markedsandeler i Vesten.

Mens vestlige firmaer trapper ned bemanningen i takt med økt effektivisering som følge av finanskrisen, vil ikke dette gjelde asiatiske selskaper i samme grad.

Se de seks neste spådommene på neste side »

Spådom 6 – 11

6. Lekkasjer til Facebook

Før 2017 vil 40 prosent av kontaktinformasjon fra bedrifter ha lekket ut i Facebook, takket være de ansattes stadig økte bruk av mobiltelefoner og applikasjoner.

Sosiale medier gir gode muligheter for å skaffe nye kontakter, men virksomheter bekymrer seg likevel fordi skillet mellom bedriftskontrollerte applikasjoner og vanlige forbrukerapplikasjoner viskes ut. Det blir dermed vanskelig å kontrollere deling av informasjon.

7. Malware og BYOD

Windows-trojaneren Beast er et eksempel på malware.Foto: Public Domain

I løpet av 2014 kommer privateide enheter til å utsettes for dobbelt så mye malware enn enheter eid av jobben. Dette byr på en utfordring, ettersom selskaper i økende grad kommer til å benytte BYOD-strategi for de ansatte («bring your own device», der ansatte tar med sine egne dingser på jobb).

Det er ventet at bedrifter kommer til å gjøre som universiteter og heller beskytte og ivareta sikkerheten til sine lukkede nettverk. Dermed stilles det strenge sikkerhetskrav til brukerne (de ansatte) for å få tilgang til jobbnettverket.

8. Flere dingser blir «smarte»

Nå som vi har fått smarttelefoner og smart-TV-er, må vel alle andre elektroniske duppedingser bli «smarte» også? Gartner spår at investeringer i programvare som følge av smart driftsteknologi vil øke med 25 prosent i løpet av 2014.

I framtiden vil «dumme» dingser som salgsautomater, medisinsk utstyr og parkometre få programvare innebygd, slik at de er koblet til Internett for å sende eller motta data. Dette vil lede til nye programvarekostnader, blant annet på grunn av lisensavgifter.

9. Gamification

Spill som World of Warcraft har engasjert spillere til tusen.Foto: Hardware.no

«Gamification» sikter til metoder som vanligvis har blitt benyttet innen spilldesign, men som har blitt overført til andre arenaer. Hensikten er å gjøre ting mer spennende og engasjerende, slik som i spill. Ifølge Gartner vil 40 prosent av de tusen ledende selskapene i verden ha innført gamificationstrategier innen 2015.

Gartner hevder at 70 prosent av omstillinger i selskaper feiler på grunn av manglende engasjement. Spillmetoder skal derimot bruke tilbakemeldinger, målinger og beveggrunner for å holde på interessen til de ansatte, på samme måte som med spillere. Analyseselskapet tror at markedet for gamification vil tidobles i løpet av de neste fire årene.

10. «Smarte» sko og tatoveringer

Innen 2016 vil markedet for smart elektronikk i sko, tatoveringer og annet tilbehør ha nådd 10 milliarder dollar, mener Gartner. Den største utbredelsen her vil være innen trening, som løpesko og enheter som registrerer fysisk aktivitet, mens kommunikasjonsapparater for bruk i øret og automatisk insulinforsyning til diabetikere er andre muligheter.

IT-sjefer må vurdere hvordan de kan bruke data fra smarte dingser til å forbedre effektiviteten til ansatte og bedriften. Informasjon fra bærbar elektronikk kan videre gi annonsører og produsenter mer kjøtt på benet når det gjelder mer målrettet markedsføring.

11. Produsenter forsvinner og kommer til

Endringer i markedet vil ha byttet ut hele 20 prosent av de hundre største leverandørene av IT-tjenester innen 2014. Markedet er tøft, og bare de som er flinkest til å omstille seg vil overleve. Trender som nettsky, big data, mobilitet og sosiale medier, samt den usikre økonomiske situasjonen, bidrar til store omveltninger på relativt kort tid.

15 prosent av omsetningen til de største selskapene vil bli spist opp av billigere nettskyløsninger, og en vesentlig andel av de største brukerne av IT-tjenester vil forsvinne via oppkjøp og sammenslåinger på grunn av for lav effektivitet. Dette vil deretter redusere markedet for aktører som kun tilbyr IT-tjenester.

Hva tror du om disse spådommene? Har du noen egne spådommer du gjerne vil dele? Diskuter i kommentarfeltet nedenfor!

(Kilde: Gartner)

annonse