Til hovedinnhold

– Denne loven tar ikke høyde for invasjonen av privatlivet

Ny lov gjør det mulig å «arve» kontoer på sosiale medier.

Det har lenge vært slik at digitale «eiendeler», slik som for eksempel brukerkontoer på sosiale medier, ikke har hatt samme juridiske status som andre typer eiendom, men nå kan dette være i ferd med å endre seg.

Nettstedet Ars Technica melder nemlig om en lov som nylig ble vedtatt i den lille amerikanske delstaten Delaware, som kanskje kan sette en interessant presedens andre steder.

Gjør det mulig å arve digitalt innhold

Den nye loven heter «Fiduciary Access to Digital Assets and Digital Accounts Act». Den innebærer at arvinger og testamentforvaltere får myndighet til å overta digitale kontoer og digitalt innhold på samme måte som med fysiske gjenstander og dokumenter, etter at eieren er død eller på annen måte er satt ut av spill.

Loven innebærer at det ikke har noe betydning hvor serverne med kontoene og innholdet befinner seg, eller for den saks skyld hvor arvingen bor, så lenge testamentet er opprettet under Delawares lovgivning.

I lovteksten står det eksplisitt at arvingene skal ha akkurat samme tilgang til de digitale kontoene som eieren hadde, noe som kan tolkes å være i strid med retningslinjene som sosiale medier praktiserer.

Brudd på personvernet

Som Ars Technica påpeker står det for eksempel i Facebook sine retningslinjer uttrykkelig at alle brukere av nettstedet forplikter seg til å ikke gi noen andre tilgang til kontoene sine, og at det er forbudt å overføre kontoen til andre uten skriftlig tillatelse fra Facebook.

Loven kan også være problematisk når det gjelder personvern og beskyttelse av privat kommunikasjon. Lobbyorganisasjon State Privacy and Security Coalition, som representerer blant andre Facebook, Google og Yahoo, er imot loven nettopp på dette grunnlaget.

– Denne loven tar ikke høyde for invasjonen av privatlivet til tredjeparter som kommuniserte med den avdøde og som fremdeles er i live. Dette kan for eksempel være konfidensiell kommunikasjon mellom pasienter og avdøde leger eller psykiatere, sa sjefen for State Privacy and Security Coalition, Jim Halpert til Ars Technica.

Kan skape forvirring

Halpert pekte også på at loven kan skape forvirring og komplikasjoner på dette området, da den føderale lovgivningen i landet ofte vil kunne forhindre innsyn i privat, digital kommunikasjon.

Foreløpig er det altså bare Delaware som har vedtatt loven, en stat som kun har i underkant av én million innbyggere. Dersom også større stater som California vedtar loven er det større sannsynlighet for at den kan spre seg til andre stater. Hele lovteksten kan du for øvrig lese her.

En annen trussel for personvernet er NSAs spillopper: Nå utvikler byrået et system som kan føre digital krig på egen hånd »

Les også
Yahoo truet med gigantbøter for å nekte å gi informasjon til NSA
Les også
– NSA lager datasystem som kan føre cyber-krig på egen hånd
Les også
Facebook blir en nettbutikk
Les også
USA vil ha rett til å snoke på nettbrukere verden over
annonse