Til hovedinnhold

Telenor nekter å sensurere nett

Den 16. juni sendte Ifpi sammen med andre rettighetseiere en begjæring til Asker og Bærum Tingsrett om at Telenor må sperre sine kunder ute fra nettsiden The Pirate Bay. Bakgrunnen er at rettighetshaverne mener Telenor bidrar til kriminell virksomhet ved å la sine kunder komme inn på denne siden. Telenor har nå kommentert kravet og de står på sitt.

Telenor vil ikke være politi

Kort sagt sier Telenor i sitt svar at de ikke vil føye seg etter et slikt krav. De mener de som internettleverandør ikke har som rolle å overvåke og kontrollere hva kundene bruker nettlinjen til. I så fall vil de være mange nettsteder de måtte sensurere.

- Dersom Telenor skulle anses å medvirke til alle ulovlige aktiviteter på nett, ville vi bli nødt til å stenge tilgangen til et nettsted eller en kunde ved enhver mistanke om at det foregikk ulovligheter. Telenor ville i så fall opptre som et slags privatpoliti eller en privat sensurinstans, noe som ville være svært betenkelig sett i lys av viktige prinsipper som ytringsfrihet, rettsikkerhet osv. Som følge av disse prinsipielle forholdene mener Telenor det vil være uforsvarlig å stenge tilgangen til The Pirate Bay alene på bakgrunn av rettighetshavernes ønsker. Om Telenor skal stenge tilgangen til The Pirate Bay må dette skje som følge av et pålegg fra en domstol, skriver de i sitt svar.

Samtidig påpeker selskapet at de på ingen måte støtter ulovlig nedlastning, men de mener det vil være langt mer effektivt for rettighetshaverne å skape gode lovlige løsninger for å stanse nedlastning. Å sensurere nettet vil derimot heller være et tilbakesteg.

Stille før stormen

Saken som er meldt inn til retten vil likevel fortsette sin gang i systemet, men det er lite trolig at denne saken vil bli avgjort med det første.

- Nå beveger jeg meg inn på jussens irrganger som jeg ikke kan fullt og helt, men det spørs hva Asker og Bærum Tingsrett gjør. De vil nok kalle inn til et forhandlingsmøte mellom partene, men jeg tror det er lite sannsynlig at dette skjer før etter sommeren, sier informasjonssjef Atle Lessum til Teknofil.

Han og Telenor har liten tro på at rettighetshaverne vil vinne frem i en eventuell rettssak. I en egen e-post påpeker Telenor at det etter deres syn ikke fins rettslig hjemmel for at Telenor skal blokkere for The Pirate Bay og at Telenor ikke kan stilles ansvarlig for hvordan deres kunder bruker Internett. Telenor påpeker dessuten at et pålegg om blokkering vil stå sterkt i strid med ytrings- og informasjonsfriheten.

Mer om
annonse