Til hovedinnhold

Dette betyr IPv6 for deg

Tiden er snart inne for å bytte internettprotokoll fra IPv4 til IPv6, og mange lurer på hvilke utfordringer som er knyttet til dette.

Først, om du ikke vet hva dette innebærer vil jeg forsøke å gi deg en liten oversikt over hva som ligger bak IPv4 og IPv6.

IPv4 (Internett Protokoll versjon 4) er den internett-protokollen som er mest brukt per dags dato. IPv4 benytter seg av 32-bits adresser og har 4 294 967 296 unike adresser, hvor en del av disse adressene er reservert til andre formål. Dette resulterer i at man får et redusert antall adresser som kan deles ut.

IPv6 (Internett Protokoll versjon 6) er internettprotokollen som man nå skal bytte til, og som det har vært en del oppstyr rundt vedrørende overgangen. I motsettning til IPv4 benytter IPv6 seg av 128-bits adresser, og har da svimlende 340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 768 211 456 unike adresser og får da den tidligere protokollens 4,3 milliarder adresser til å virke pinglete. IPv6 har vært på markedet siden 1994, men det er først i den senere tid at protokollen har kommet skikkelig frem i lyset.

Hva er positivt ved å bytte til IPv6?

Det er mange positive sider ved overgangen, den mest merkbare og viktigste er antall adresser. Her er de mest elementære negative og positive sidene ved IPv6:

Positive sider:

  • Som nevnt, antall adresser.
  • Bedre støtte for utvidelser og opsjoner.

Negative sider:

  • Treg overgang på grunn av nødvendige oppgraderinger.
  • Bytte av nettversksutstyr.

Så kommer utfordringen, hva må gjøres?

Den største utfordringen ved overgangen er at IPv4 og IPv6 ikke er kompatible med hverandre. Det som kan gjøres er å kjøre dem parallelt og maskinen kan settes opp til å foretrekke IPv4 eller IPv6. Videre må gammelt utstyr byttes ut. Som hjemmebruker kan du godt sitte på gjerdet en stund til, du trenger med andre ord ikke være redd for at internettilgangen din skal forsvinne med det første.

Mange bedrifter har allerede kommet fram med mange gode løsninger på dette, og er i full sving med å oppgradere til IPv6, eller har alt gjort dette.

Det gjenstår enda å se hvor lang tid det tar før overgangen blir utbredt i full skala.

(Kilde: Wikipedia – IPv4))

(Kilde: Wikipedia – IPv6)

annonse