Til hovedinnhold

Fremtidens mobilstyring?

Vi har allerede sett mer eller mindre vellykkede forsøk på bevegelsesstyring i mobiltelefoner. Sony Ericsson har blant annet i telefonene F305 og U100i Yari hatt såkalt motion gaming, der kameraet brukes som inndatametode, i stedet for knapper.

Da vi testet Yari fungerte dette svært lite tilfredsstillende. Det forskerne ved Ishikawa-Komuro Lab tilknyttet Universitetet i Tokyo viser frem later til å være helt andre boller.

Her dreier det seg om et høyhastighetskamera som er koblet til en smarttelefon som kjører programvare som kan tolke bildet fra kameraet. Programvaren er i stand til å gjenkjenne fingre og avstanden til fingre.

Ved å bedømme avstanden kan man også klikke på skjermen bare ved å flytte fingeren til og fra skjermen - dette skal fungere selv i relativt høye hastigheter.

(Kilde: slashgear.com)

annonse