Tek.no

Nyhet

Utfordringer med eldre medarbeidere?

29 Sept 2005 08:12
annonse

I mange land, blant annet Norge og USA, vil antallet eldre øke sett i forhold til den yngre garden. Noen bedrifter ser dette som et potensielt problem, noe som er bakgrunnen for IBMs nye konsulenttjeneste.

En talskvinne for selskapets Business Consulting Services Human Capital Management sa at denne situasjonen etterhvert ville forandre måten mange bedrifter jobbet på.

Med grunnlag i disse utfordringene har IBM derfor lansert et konsept som skal være med å hjelpe bedriftene med å løse eventuelle problemer. I første omgang skal man ta for seg personer født i perioden 1946 til 1964, analysere behov og arbeidsmåter, for deretter å utarbeide en strategi for respektiv bedrift som gir best mulig trivsel og effektivitet.

Ifølge IBM skal helsesegmentet og offentlig sektor være spesielt aktuell for disse tjenestene, men også alle andre bedrifter der man etterhvert får større andel eldre medarbeidere.

(Kilde: InformationWeek)

Les også
Open-source inn, 250 ansatte ut
Les også
IBM med ny søkestandard
Les også
Intel, IBM danner Blade.org
Les også
IBM sier opp tusenvis
annonse

Les også