Til hovedinnhold

Vil forby Wi-Fi i norske skoler

Miljøvernforbundet annonserte idag at de ønsker et forbud mot trådløse internettsoner i offentlige bygg som skoler og barnehager.

- Nyere forskning viser at elektromagnetisk stråling fra trådløse nett påvirker hjernen og læreevnen, i verste fall kan det endre menneskets medfødte DNA-oppbygging og føre til alvorlig sykdom, heter det i Miljøvernforbundets pressemelding.

Antallet trådløse internettsoner i Norge ser ikke ut til å være på vei nedover med det første. I følge VG Nett beskriver forbundet antallet WiFi-nett her i landet som "et fullskala prøveprosjekt med høyfrekvent stråling med hele befolkningen eksponert".

Vi hører stadig om forskningsrapporter som hevder å bevise at Wi-Fi er skadelig for helsa. Til gjengjeld gjennomføres det omtrent like mange studier som kommer frem til det motsatte.

- Ingen grunn til frykt
Statens strålevern mener det ikke er noen grunn til å frykte de mange trådløse internettsonene i offentlige bygninger.

Miljøvernforbundet mener på sin side at folk ikke skal behøve å utsettes for WiFi-stråling ufrivillig, slik barn og unge blir på skoler. Avdelingsdirektør for strålevern og sikkerhet i Statens strålevern,Gunnar Saxebøl, innrømmer at forbundet har et poeng. Men han poengterer samtidig at typen utstyr som benyttes i offentlige bygninger brukes over hele verden.

- Stråling fra produktene skal i normal bruk ikke medføre mer enn 0,1 graders endring i kroppen. Normal fysiologisk svigning tilsvarer til sammenligning 1 hel grad, sier Gunnar Saxebøl, avdelingsdirektør for strålevern og sikkerhet i Statens strålevern til Forbruker.no

Han forteller at denne problemstillingen er 25 år gammel, og at strålingen fra WiFi-utstyr er langt under den akseptable strålegrensen.

(Kilder: Forbruker.no, Dagbladet.no)

annonse