Til hovedinnhold

Telenor kan rammes av streik

Forhandlingene mellom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO) har stoppet opp. Det kan bety at 148 Telenor-ansatte NITO-medlemmer tas ut i såkalt plassfratredelse fra- og med onsdag 19. november, dersom NHO og NITO ikke kommer til enighet.

Arbeidsgivers fritak av retten til overtidsgodtgjørelse ifølge Arbeidsmiljøloven, samt krav om økonomisk kompensasjon ved pålagt reisevirksomhet utenfor vanlig arbeidstid, var blant årsakene til at NITO brøt forhandlingene, ifølge nettsidene til NHO.

Kan få konsekvenser

Informasjonssjef Atle Lessum i Telenor sier at de ikke ønsker å spekulere i hvilke følger en eventuell krise vil få for mobilkundene. Han bekrefter imidlertid at Telenor kan rammes av en eventuell streik.

- Ved en eventuell streik fra onsdag 19. november, har NITO varslet plassfratredelse for cirka 130 NITO-medlemmer i Telenor. Dersom den pågående meglingen mellom NITO og NHO ikke fører fram, og streiken blir et faktum, vil vi gjøre vårt ytterste for at dette ikke skal føre til alvorlige konsekvenser for våre kunder, sier Lessum.

- På kort sikt håper vi at dette ikke vil bli altfor merkbart, men det er klart at dersom streiken blir langvarig eller utvides, kan det få merkbare konsekvenser også for våre kunder, legger han til.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)


Informasjonssjef Atle Lessum i Telenor.

Går mot storstreik

Dersom meklingen mellom NHO og NITO ikke fører fram, truer sistnevnte med at så mange som 13.000 ingeniører – ”i ytterste konsekvens” blir tatt ut i streik. Det kan få mer alvorlige følger for Telenor – og andre selskaper som Nextgentel, Lyse, Nokia Siemens Networks Norge AS, Aker, med flere – og deres kunder.

- NHO har vist liten vilje til å imøtekomme våre krav, samt at de selv stiller helt urimelige krav. Hovedårsaken til den tilspissede situasjonen er at NHO nekter oss innsikt i hvordan bedriftene praktiserer fritak fra arbeidstidsreglementet. Vi ser at 40 prosent av våre ingeniører i dag ikke får betalt for overtid, et tall som er skyhøyt i forhold til kriteriene gitt for fritak i arbeidsmiljøloven, sier leder for NITOs forhandlingsutvalg i privat sektor, Freddy Thorsen på nettsidene til NITO.

Meklingsfrist er satt til 18. november ved midnatt, og dersom partene ikke har kommet til enighet, vil totalt 1.010 NITO-medlemmer streike den påfølgende arbeidsdagen. NITO opplyser for øvrig at de aldri tidligere vært i streik i det private avtaleområdet.

Mer om
annonse