Til hovedinnhold

Forsikringsselskap skal installere «svarte bokser» i biler til kunder for å registrere kjørevanene

Datatilsynet har gitt tillatelse, men er likevel bekymret.

Såkalte «sorte bokser» forbindes som regel med innsamling av flydata om bord på passasjérfly, men nå skal et norsk forsikringsselskap installere en lignende sak i bilene til kundene sine. Det skriver avisen Dagens Næringsliv.

Det er Tryg Forsikring som står bak det nye fremstøtet, som er et prøveprosjekt i første omgang. Selskapet skal utstyre bilene til rundt 1000 kunder med en boks som samler inn informasjon om kjøreadferden til kunden, som deretter sendes via mobilnettet til selskapets datasystem.

Vil redusere risikoen

Informasjonen som skal samles inn fra bilene omfatter opplysninger om blant annet GPS-posisjonen til bilen, hastighet, svingbevegelser, hvor ofte motoren kjører med ekstra høyt turtall og antall kraftige oppbremsinger. Alle disse opplysningene samles inn fortløpende.

Hensikten med prosjektet er å undersøke i hvilken grad målingen av adferden har innflytelse på risikoen som kunden tar, og hvorvidt dette igjen kan danne grunnlag for justering av prisene på forsikringspremiene. Ifølge kommunikasjonssjefen hos Tryg, Ole Irgens, kan ordningen gi en bedre korrelasjon mellom adferden til kunden og prisen vedkommende betaler.

Datatilsynet har gitt Tryg Forsikring konsesjon til å starte prøveprosjektet, men uttrykker samtidig en viss bekymring på bakgrunn av at løsningen bærer preg av tett overvåkning av kundene. Blant annet vil boksene kunne registrere hvorvidt kunden overskrider fartsgrensene, som er en straffbar handling.

Mener det bærer preg av overvåkning

– Den planlagte behandlingen av personopplysninger har karakter av overvåkning. I praksis blir det fortløpende registrert hvor forsikringstager kjører, hastighet, fartsoverskridelser og andre kjøreadferdsdata. Det er ikke tvilsomt at den type registrering av opplysninger er et betydelig inngrep i privat­livet, som det kan være grunn til å ha sterke motforestillinger mot, står det i konsesjonsbrevet som Dagens Næringsliv har fått innblikk i.

Ifølge Tryg Forsikring er prosjektet imidlertid kun å regne som et teknologiutviklingsprosjekt i første omgang, og det er slettes ikke sikkert at boksene faktisk vil ende opp som et tilbud til kundene. Konsesjonen som Datatilsynet har gitt selskapet varer frem til juni 2016, og alle personopplysningene skal anonymiseres etter at prosjektet er over.

Kanskje kan denne teknologien også få konsekvenser for forsikringspremiene: Denne bilen har lakk som lyser i mørket »

Les også
Denne bilen lyser opp i mørket
annonse