Til hovedinnhold

Ifpi tar Telenor til retten

Ifpi sendte tidligere i år et brev til Telenor der de ba selskapet stenge sine nettkunder ute fra nettsiden The Pirate Bay. Hvis ikke ville Ifpi ta Telenor til retten. Telenor nektet og nå gjør Ifpi alvor av truslene.

Les også:

Telenor må sensurere The Pirate Bay.
Telenor nekter å blokkere.
Kan Ifpi tvinge Telenor i kne?

Vil teste dansk dom i Norge
Platebransjens interesseorganisasjon Ifpi sendte i februar et brev til Telenor der de ba teleselskapet blokkere alle sine kunder ute fra nettstedet The Pirate Bay. Bakgrunnen var en dom i Danmark der danske Tele2 har blitt pålagt å sperre sine kunder ute fra The Pirate Bay. I februar nektet Telenor å etterkomme Ifpi sitt krav. De mener en ikke automatisk kan følge en dom i Danmark og la den få følger i Norge.
- Selv om vi er skandinaver, så er det ikke slik at dansk, svensk og norsk lov er helt like. Saken i Danmark er heller ikke avgjort, men skal behandles i høyesteretten, påpekte informasjonssjef Atle Lessum i Telenor ovenfor Teknofil i februar.

Domsavsigelsen i Danmark bygger på EUs Infosocdirektiv. Ifølge den danske tolkningen er det ulovlig også å ha midlertidige kopier av ulovlig materiale på sine nettverk. Dermed bryter danske nettleverandøren loven om de lar kunder laste ned ulovlig materiale. Ifølge den norske tolkningen av direktivet er det derimot ikke noe skille her mellom lovlig og ulovlig materiale. Hvorvidt Norge skal holde på sin nåværende tolkning vil nå tas opp i retten for Ifpi gjør nå alvor ut av sine trusler.

Overraskende utfall

Ifølge VG Nett har ifpi sammen med flere filmselskaper lever en midlertidig forføyning mot Telenor til tingretten. Forføyningen skal ha de samme krav som Ifpi tidligere har rettet mot Telenor. Filmselskapene som står bak forføyningen sier de med dette ønsker å få belyst problemstillingen. Telenor på sin side er overrasket over at dette kommer på et tidspunkt da Telenor nylig har inngått samarbeid med Platekompaniet for lovlig salg av musikk. Telenor planlegger også å opprette en egen filmportal om ikke lenge. Lessum mener et rettslig krav mot teleleverandørene er helt feil vei å gå.
- Vi mener det samme som tidligere: det er et bomskudd å gå etter oss, og helt feil vei å gå, sier han ifølge VG Nett.

Mer om
annonse