Telenors nye sikkerhetssystem skal redusere telefonsvindel

Blant de første i verden som tar i bruk et så effektivt system, hevder selskapet.

Telefonsvindel er et evigvarende problem, ifølge både Telia og Telenor. Nå har sistnevnte fått på plass et nytt system som skal gjøre det vanskeligere for svindlerne og enklere for folk å unngå å bli lurt.

Mange svindlere opererer fra utlandet, men bruker programvare som maskerer nummeret og får det til å se ut som vedkommende ringer fra Norge. Fenomenet kalles «spoofing», og dette er såpass utbredt fordi norske telefonnumre i langt større grad skaper tillit – noe svindlere flest vet å benytte seg av.

– Spoofing er et alvorlig problem som i bunn og grunn har to ulike ofre. På den ene siden finner du de som mottar svindelanropene, men verst er det nok for den som får sitt nummer misbrukt. Den misbrukte parten vil ofte få mange anrop fra de som er forsøkt oppringt, og det kan oppleves som sjenerende, sier Thorbjørn Busch, senior sikkerhetsrådgiver i Telenor Norge.

Men nå mener altså Telenor at de har funnet en løsning som gjør det vanskeligere for svindlerne.

Fremstår som skjult nummer

Telenors nye sikkerhetssystem, som er aktivt over hele selskapets mobilnett, skal kunne avdekke om mobilen det ringes fra faktisk befinner seg i Norge. Kommer anropet inn fra utlandet, men har et tilsynelatende norsk nummer, flagges det automatisk som potensielt svindelforsøk. Da sørger systemet for at nummeret skjules for den som blir ringt opp.

Thorbjørn Busch i Telenor.

– Fra nå av vil det vi mistenker er svindelanrop fremstå som skjult anrop. Dermed vil de som blir utsatt for svindelanrop, ikke ha anledning til å ringe opp igjen. Den som er utsatt for spoofing og får sitt nummer misbrukt, slipper også å bli oppringt av ofrene, forteller Busch.

Sikkerhetssystemet skal også være ganske effektivt mot «wangiri», en type svindelforsøk der telefonen kun ringer en gang. Selve ordet wangiri er japansk og kan oversettes med «ett ring og kutt». Målet med oppringningen er å få deg til å ringe tilbake til et dyrt betalingsnummer.

Men Telenors system holder også et øye med anropshyppighet, da typiske wangiriangrep skjer i stor skala fra et begrenset antall nummer. Etter et visst antall anrop innenfor en gitt tidsperiode vil systemet flagge alle oppringninger fra visse nummerserier som svindel, og da sendes disse videre som skjult nummer.

Da vil det heller ikke være mulig å eventuelt ringe tilbake til wangirinumrene og måtte ta regningen.

Samtidig vil legal og normal trafikk fra utlandet stadig gå gjennom med synlig nummer. Men i tiden framover må altså Telenors kunder forvente at anrop fra skjulte numre blir mer vanlig.

Telia blokkerer

Det er av naturlige årsaker kun Telenor-kunder som får nyte av selskapets nye sikkerhetssystem, men også konkurrenten Telia har tatt grep for å få bukt med svindelanrop.

Som hos Telenor er det automatiske systemer som analyserer og identifiserer spesielle typer trafikk. På bakgrunn av dette blokkerer Telia spesifikke numre både ut av og inn i landet. Selskapet opplyser om at denne typen svindel har økt det siste året.

Pål Rune Kaalen i Telia.

– Under koronatiden har vi sett en økning i denne type angrep, men antallet varierer fra måned til måned. Når det kommer til wangiri konkret sperrer vi i snitt 1,6 millioner samtaler i måneden fra å nå norske kunder, forteller Pål Rune Kaalen, leder for privatmarkedet i Telia Norge.

For kun spoofing har ikke Telia nøyaktige tall, men estimerer rundt 500.000 til 600.000 blokkerte samtaler i løpet av det siste året. Spoofingtrafikken inn mot Norge går i bølgedaler, forteller Telia – med noen rolige måneder før jul og økt trykk etter nyttår.

Som alltid fører grep fra teleselskapene til at svindlerne må bli enda smartere.

– For både spoofing og wangiri har antall ganger et nummer benyttes før det byttes til et nytt nummer gått ned. Dette kan være en konsekvens av de automatiske blokkeringene vi har lagt inn, forklarer Kaalen.

Han forteller videre at Telia stadig jobber med å forbedre blokkeringsløsningene, men at de ikke vil klare å stanse all slik trafikk. Rådet er derfor å stadig være skeptiske og kritiske til henvendelser fra ukjente, og ikke ringe utenlandske numre opp igjen.

Les også
Slik sikter svindlere seg inn på eldre kvinner
annonse