Til hovedinnhold

Innsyn i arbeidstakers e-post

- Det er ikke riktig. Hver tredje bedrift har retningslinjer for å lese ansattes e-post, allerede. Nå er det viktig at det er klare retningslinjer også for de resterende bedriftene i hvordan de skal håndtere innsyn, sier Stykket ifølge en pressemelding fra NTB og NITO.

Høringsforslaget fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet tar som utgangspunkt at arbeidsgiver ikke skal ha tilgang til arbeidstakers e-post. Mens NITO mener dette er riktig utgangspunkt, forklart i pressemeldingen med at "det også inngår regler for i hvilke situasjoner arbeidsgiver skal kunne ha innsyn i", er NHO "helt uenig" ifølge nettsidene sine.

- Slik utkastet er formulert, hvor departementet til og med definerer den ansattes e-postkasse som ”personlig”, skapes det et inntrykk av at den ansattes e-postkasse er etablert som et personlig anliggende som krever beskyttelse i seg selv. Det gir feil signaler, sier advokat i NHO, Nina Melsom.

NHO skriver videre følgende om saken på sine nettsider: "E-postsystemene eies av arbeidsgiver og opprettet som et arbeidsredskap for kommunikasjon og forsendelse av bedriftsrelevant informasjon". - NHO vet at arbeidsgivere har rett til å gå inn i arbeidstakers e-post pr i dag. Allerede hver tredje bedrift har innsyn i ansattes e-post i dag. Det er derfor høyst nødvendig å skape mer sikkerhet rundt innsyn, for å sikre de ansattes personvern videre, sier Stykket.

NHO mener allikevel at arbeidsgiver ikke skal ha rett til å lese e-post som tydelig gir inntrykk av å være privat.

Selv om NITO mener at forslaget tar riktig utgangspunkt mener de også at forslaget heller vil gjøre det vanskeligere enn lettere for en arbeidstaker å vite hva sin arbeidsgiver har rett og ikke rett til. Grunnen er forslagstekstens bruk av en mengde teknologinøytrale begrep og formuleringer.

- Bruken av disse begrepene kan medføre nye problemstillinger og uenigheter, som ikke vil gi arbeidstaker den forutberegnligheten som har vært hensikten med forskriften. Et eksempel er begrepet "overvåkning". Hva som anses som overvåkning er en subjektiv opplevelse. Arbeidsgiver kan dermed gjennomføre tiltak, som vedkommende ikke anser som overvåkning, mens arbeidstakerne oppfatter tiltaket som akkurat det. Det samme forholdet kan gjøre seg gjeldende med at reglene skal brukes "så langt de passer", noe som er upresist, sier Stykket.

- Det er viktig at en forskrift som skal gi arbeidstakerne retningslinjer som gjør det enkelt å skjønne hvordan man skal bruke elektronisk verktøy i hverdagen inneholder teknologinøytrale begreper som gir minimalt rom for skjønnsmessig tolkning. For å sikre arbeidstakerne et bedre personvern på arbeidsplassen, bør departementet bruke teknologiske begreper som er mer presise og poengterte, avslutter Stykket.

NITO har bedt departementet om å presisere de teknologinøytrale begrepene. NHO mener på sin side at svakhetene ved forslaget er "så store at problemkomplekset må gjennomgås på nytt".

(Kilde: Pressemelding fra NTB og NITO, www.nho.no)

Les også
Kritisk avhengig av e-post!
annonse