SMS gir arbeidermakt

Arbeidere som flytter fra den kinesiske landsbygden for å få seg jobb i industrien har de laveste lønningene i kystregionene i landet. For disse har mobiltelefonen blitt et viktig redskap i kampen for bedre lønn og sterkere rettigheter på arbeidsplassen, skriver China Daily.

En gruppe forskere har studert mobilbruken blandt tilreisende arbeidere siden midten av 2003. En av forskerne, professor Patrick Law ved Hong Kong Polytechnic University, intervjuet flere dusin arbeidere i Dongguan, en by i Guangdong-provinsen. Han fant at telefonen har hjulpet arbeiderne å bygge et sterkere nettverk seg imellom, og stifte nye vennskap. Disse nettverkene og vennskapene har ført til at arbeiderne lettere kan styrke sine rettigheter overfor arbeidsgivere. Arbeiderne kan nå enkelt skaffe seg informasjon om hvor det er ledige jobber og leiligheter. Tidligere måtte arbeiderne dra fra fabrikk til fabrikk for å finne jobber.

Gikk på dagen
På en internasjonal konferanse i Beijing på torsdag, fortalte Patrick Law hvordan mobiltelefonen har styrket arbeidernes styrke i forhandligssituasjoner med fabrikkeiere. Eieren av  en tekstilfabrikk i Dongguan, fortalte ham at han fryktet arbeidernes mobilbruk.

- Bestyreren fortalte at arbeiderne sendte tekstmeldinger under lunsjpausene for å dele informasjon om lønn, frynsegoder, forfremmelsesmuligheter og arbeidsforhold, sa Law. En gang gikk syv arbeidere på dagen, etter at de hadde mottatt tekstmeldinger i lunsjen. Resultatet ble at eieren måtte øke lønningene og kreve mindre overtid for å klare å beholde arbeidere på fabrikken.

Fabrikkeieren mente at dersom informasjon om arbeidsmarkedet ikke var så lett tilgjengelig, ville det vært mindre sannsynlig at arbeidere reiste rundt og "shoppet" etter arbeid. Alternativt kan man bruke teknologi for å sørge for at telefonene mistet dekning, men arbeiderne kunne fortsatt kontaktet hverandre etter jobb. - Den eneste måten å minimere kontakten mellom arbeidere på forskjellige arbeidsplasser, er å flytte fabrikken til et sted der det ikke er mobildekning, fortalte fabrikkeieren, i følge professor Law.

Statussymbol
Mobiltelefonen har blitt et statussymbol blandt arbeiderne. Et annet medlem av forskergruppen, professor Yang Shanhua fra Peking University, fortalte under konferansen at arbeiderne kjøper telefoner med funksjoner de ikke engang bruker. Spesielt populære er importerte merker som Nokia, Motorola og Samsung.

Mobiltelefonen har også gjort det enklere å holde kontakten med venner og familie i bygdene de kommer fra. - Under intervjuene har jeg funnet ut at de siste arbeiderne gjør etter de har kommet hjem, rett før de skal legge seg, er å sende tekstmeldinger, sier Shanhua.

(kilder: China Daily, Xinhuanet.com)

Les også
Mobilen forandrer Afrika
Les også
Frir til kineserne
Les også
Rekordvekst i Kina
annonse