Til hovedinnhold

Nå skal Google fly ballonger

Vil spre Internett i fattige land.

Wikipedia Commons

Internett-tilkobling regnes på mange måter som en forutsetning for å kunne delta i det moderne samfunnet, med alt det bringer med seg av informasjonsspredning og kommersielle muligheter.

Den fattige og underutviklede delen av verden mangler ofte den nødvendige infrastrukturen som skal til for å koble seg på Internett. Nå ser det ut til at selveste Google vil forsøke å komme noen av disse områdene til unnsetning.

Trådløst via ballonger

Ifølge kilder som Wall Street Journal har vært i kontakt med har Google planer om å samarbeide med lokale teleselskaper i områder sør for Sahara i Afrika og deler av sørøst-Asia for å spre trådløse Internett-signaler til de mange stedene som ikke har fysiske kabler.

Dette skal de gjøre ved å blant annet benytte seg av systemene som vanligvis er forbeholdt TV-kringskasting. Google skal visstnok være i dialog med myndigheter i land som Sør-Afika og Kenya om å gjøre slike løsninger mulige.

Som en del av planen har Google også jobbet med å utvikle spesielle ballonger som skal brukes til å sende signaler. Disse kan visstnok dekke områder på flere hundre kvadratkilometer, men det er uvisst hvor langt man har kommet med akkurat denne idéen.

Én milliard nye brukere

De anonyme kildene fortalte også at Google er interessert i å opprette et satelittbasert nettverk for å prøve å få flere på nett. Årsaken til at Internett-giganten vurderer flere ulike løsninger er at hver region er unik og krever ulik tilnærming.

Parallelt med alt dette jobber selskapet angivelig med et eget «økosystem» av nye mikroprosessorer og Android-baserte mobiltelefoner som skal sette folk i stand til å koble seg på de nye trådløse nettverkene.

Det er ennå usikkert hvor stor sannsynligheten er for å få gjennomført disse planene, men en satsing på å bedre Internett-tilgangen i den tredje verden vil potensielt kunne gi én milliard nye Internettbrukere - og ikke minst flere reklameinntekter for Google.

Kartene til Google dekker også hele verden: Google Maps får trolig nytt design »

(Kilder: Wall Street Journal, via PC Magazine)

annonse