Tek.no

Nyhet

Dette kan være fremtidens energikilde

«Kald fusjon»-løsning produserte 1500 kilowattimer med ett gram drivstoff.

ecat.com
14 Okt 2014 05:30

Alternative energikilder har forskere arbeidet med i lang tid, og blant de mer eksotiske løsningene finnes det noe som heter «kald fusjon». Dette er i korte trekk teknologi som innebærer å utnytte kjernefysisk fusjon til å produsere energi i et mye mindre format og uten de vanvittige temperaturene som kreves ved tradisjonell fusjon.

Kjernefysisk fusjon, som i korte trekk går ut på å «smelte» sammen atomkjerner til tyngre stoffer, produserer enorme mengder energi, og kald fusjon blir derfor av mange sett på som en mulighet til å virkelig revolusjonere energiteknologien. Hittil har kald fusjon hovedsakelig kun vært en teori, men nå kan det se ut til at fenomenet har kommet nærmere en realitet.

Nettstedet Extremetech melder nemlig om et nytt forsøk som er blitt utført med en kald fusjon-innretning som heter «E-Cat», oppfunnet av italieneren Andrea Rossi. Innretningen fungerer ifølge Rossi ved å fusjonere hydrogen- og nikkelatomer til kobberatomer, for på den måten å produsere store mengde energi.

Slik seg utvikleren for seg at en kommersiell utgave av E-Cat kan se ut i fremtiden.Foto: ecat.com

«Godkjent» av forskere

Rossi har arbeidet med teknologien i lengre tid, men hittil har ikke løsningen gjennomgått ordentlig, uavhengig testing for å få få verifisert at den faktisk fungerer i henhold til oppfinnerens beskrivelse.

En slik test er imidlertid nå blitt utført, med svært interessante resultater. En gruppe på seks anerkjente forskere fra Sverige og Italia skal nemlig ha gjennomført en grundig prøvekjøring av E-Cat-apparatet over en periode på 32 dager.

I løpet av denne perioden skal innretningen ha produsert 1,5 megawattimer med energi, det vil si 1500 kilowattimer, og det med bare ett gram drivstoff. Det forskerne i grove trekk kom frem til var at denne energimengden bare kunne blitt produsert av en kjernefysisk fusjonsprosess.

En millioner ganger mer effektivt enn bensin

Dermed kan det altså ved første øyekast se ut til at kald fusjon omsider er innen rekkevidde, noe som potensielt kan få enorme konsekvenser for ren og effektiv energiproduksjon. Extremetech kom frem til at dersom tallene stemmer har E-Cat en energitetthet som grovt regnet tilsvarer én million ganger energitettheten til bensin.

Det må imidlertid tas en del sterke forbehold når det gjelder hvor gangbar maskinen er. Snodig nok vet ikke forskerne nøyaktig hvordan E-Cat faktisk fungerer, men har altså bare konkludert på et noe spekulativt grunnlag at den kjernefysiske fusjonsprosessen finner sted.

Med andre ord må det nok betydelig mer testing og undersøkelser til fra vitenskapelige miljøer før det går an å ta endelig stilling til om E-Cat faktisk representerer det neste store innen energiproduksjon. For flere detaljer kan du sjekke ut hele rapporten om eksperimentet.

Forskere har også klart å gjenskape tradisjonell fusjon i et laboratorium:
Til dette ble det brukt gull og høyenergilasere »

Les også
Denne fusjonsreaktoren skal være billigere enn kullkraft
Les også
Dette skal bli en superkompakt fusjonsreaktor
Les også
Norge ligger i verdenstoppen i strømforbruk
Les også
Ny reaktor kan gjøre olje nesten verdiløst
Les også
Vil bygge solcellepaner inn i skjermene
Les også
Denne skal lage oksygen av atmosfæren på Mars
Les også
Nå kan forskerne lage energi på samme måten som solen
annonse

Les også