Til hovedinnhold

NASA har funnet ny planet som kan inneholde liv

– Nå er vi ett steg nærmere å finne «Jorden 2.0», sier byrået om funnet.

NASA

En av aktivitetene det amerikanske romfartsbyrået bedriver er leting etter såkalte eksoplaneter, det vil si planeter som går i bane rundt andre stjerner enn vår egen. Det som gjør arbeidet spennende er muligheten for at slike planeter kan by på liv, og nå melder NASA om en ny slik kandiat.

I en fersk pressemelding kunngjør nemlig NASA at de har oppdaget en ny planet som føyer seg inn i rekken av eksoplaneter med overflateforhold som kan gjøre biologisk liv mulig.

Den nye planeten, «Kepler-452b», ble oppdaget med romteleskopet Kepler og kretser rundt en såkalt G2-stjerne, som er en betegnelse på stjerner som ligner på Solen når det gjelder blant annet masse og temperatur. Planeten befinner seg cirka 1400 lysår borte.

Ligger i den beboelige sonen

Kepler-452b er cirka 60 prosent større enn Jorden og ligger i den beboelige sonen. Det vil si at planeten befinner seg i en avstand til stjernen som gjør at overflateforholdene kan være fordelaktige for opprettholdelse av biologisk liv, og at det er mulighet for flytende vann på overflaten.

Sammenligning av solsystemet til den nye planeten og vårt eget solsystem. Foto: NASA

I tillegg til dette er det ifølge NASA stor sannsynlighet for at planeten er en steinplanet, akkurat som Jorden. Byrået har riktignok ikke bekreftet dette, men baserer antakelsen på tidligere forskning som indikerer at planeter på størrelse med Kepler-452b som oftest er steinplaneter.

NASA kan selvagt ikke bekrefte at det eksisterer liv på planeten, men ifølge byrået er planetens alder med på å styrke sannsynligheten for at liv kan ha vokst frem. NASA mener nemlig at Kepler-452b er rundt 1,5 milliarder år eldre enn Jorden.

– Det er utrolig å tenke på at denne planeten har tilbragt 6 milliarder år i den beboelige sonen til stjernen sin, som er lenger enn Jorden. Det gir gode muligheter for fremveksten av liv, gitt at de nødvendige ingrediensene og forholdene for liv eksisterer på planeten, sa Kepler-analytiker hos NASA Jon Jenkins i pressemeldingen.

Mange eksoplanet-kandidater

NASA-administrator John Grunsfeld la til at funnet gjør at byrået nå er ett steg nærmere å finne «Jorden 2.0».

Utover bekreftelsen av Kepler-452b har antallet nye eksoplanet-kandidater økt med 521 den siste tiden, basert på analyser av tidligere observasjoner. Totalt ligger tallet nå på 4696, men dette er altså kun kandiater som må analyseres før man kan fastslå at det faktisk er planeter.

Av de nye kandidatene NASA har lagt til er det for øvrig bare tolv som har mellom én og to jordstørrelser, og som kretser rundt stjernen sin i den beboelige sonen. Av disse igjen er det kun ni som hører til stjerner som tilsvarer vår egen.

NASA satser mye på å finne liv på andre planeter: Nå skal de lage spesielle teleskoper for å oppdage utenomjordisk liv »

annonse