Til hovedinnhold

Nå skal havdypet få Internett – trådløst

Forskere vil ha bedre informasjonsflyt under vann.

Douglas Levere

Trådløst undervannsinternett høres kanskje ikke umiddelbart så veldig nevenyttig ut – din nye iPad er jo ikke akkurat vanntett uansett. Men i en fremtid der «alt» er knyttet sammen i et gedigent nettverk, skulle det vel nesten bare mangle om vi ikke fikk nettilgang i havet også.

Det er dog ikke poenget at noen skarve dykkere skal kunne oppdatere facebookprofilen sin med det siste undervannsbildet.

Snarere er det sikkerhet og overvåking som har motivert forskere fra University of Buffalo til å forsøke utvikle et trådløst undervannsinternett. For selv om et kablet nettverk er det klart beste, er det dyrt og vanskelig å sette opp på riktig store havdyp.

I første omgang tenker forskerne seg at teknologien skal gjøre det enklere å sette opp nettverk av sensorer på havbunnen, blant annet for å kunne varsle om jordskjelv og potensielle tsunamier.

– Et trådløst nettverk under vann vil gi oss en enesteående evne til å samle og analysere havdata i sanntid, mener Tommaso Melodia, professor i elektroteknikk og leder av forskningsprosjektet.

– Å gjøre denne informasjonen tilgjengelig for enhver med en smartmobil eller datamaskin, spesielt ved en tsunami eller annen katatrofe, kan hjelpe til med å redde liv, fortsetter han.

Må bruke lyd

Med unntak av snakking og roping foregår landbasert trådløs kommunikasjon normalt sett med radiobølger, selv om lys også kan brukes. Men vanlige radiobølger fungerer ikke så bra under vann. Eksisterende løsninger bruker i stedet teknologi basert på lydbølger – et triks også livet i havet benytter seg av.

Problemet er at dagens systemer er såpass forskjellige at de har problemer med å kommunisere seg i mellom.

Det forskerne i Buffalo nå planlegger, er et rammeverk som gjør at data kan flytte seg gjennom både eksisterende og planlagte sensornettverk og sendes direkte ut på Internett i sanntid. Dette blir nå testet ut i Eriesjøen.

Olje, fisk og forurensning

I tillegg til å kunne få raskere varsel om naturkatastrofer, ser forskerne for seg at et slikt undervannsinternett skal gjøre det enklere og mer effektivt å samle data om hva som skjer med havet og alt som rører seg i det – fra forurensning til fiskemigrasjon.

Det kan også være av militær nytte dersom slike nettverk mer effektivt kan brukes til å følge med på hva som skjer under vann.

Olje- og gassindustrien kan nok også være interesserte, ettersom bedre nettverksmuligheter vil kunne gjøre det enklere å søke etter nye ressursforekomster.

På landjorda går trådløse nettverk stadig fortere:
Forskere har testet lynrask trådløs overføring >>>

Kilde: Softpedia

annonse