Kan bli mer mobil-overvåkning

Politiet får muligens tillatelse til bruk av omstridte metoder.

Klassekampen melder om at norsk politi i flere år har drevet med mobilovervåkning i noe som kan betegnes som en juridisk gråsone. De har benyttet en metode som kalles «stille sms.» Den går ut på at personen som overvåkes tilsendes en usynlig sms. Når den er mottatt skal det være en smal sak å spore opp vedkommende.

Nå skal Justisdepartementet vurdere om det er behov for å utforme et nytt lovforslag. Oppdatering av lovverk er imidlertid en betydelig langsommere prosess enn den teknologiske utviklingen.

—Dette er en tilpasning av regelverket til en ny teknologisk virkelighet. I dag har vi ikke lovhjemler som tar for seg alle sider ved overvåking av mobiltelefoner, sier statsadvokat Thomas Frøberg ved Riksadvokatens kontor til Klassekampen.

Ny lov kan gi økt bruk

Lederen for kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll, Finn Haugen, hevder at:

—Med en presisert hjemmel så vil det nesten være en invitasjon til å bruke dette som en mer aktiv metode. Likevel tror jeg ikke at det vil føre til massiv overvåking eller bli et sentralt instrument for politiet.

Samtidig kan nyhetssiden Süddeutsche.de melde om at det tyske politiets bruk av «stille sms» har doblet seg siden fjoråret. I tillegg har også benyttelsen av falske basestasjoner økt. De såkalte IMSI (International Mobile Subscriber Identity) fangerne utgir seg for å være ekte mobiltårn, og kan avlytte samtaler og spore mobilbrukernes bevegelser.

Norsk politi ønsker også å benytte seg av denne fremgangsmåten. I 2008 ba de om rettens vurdering, og fikk avslag i Høyesterett grunnet manglende hjemmel i noen lov. Nå gjenstår det å se om en ny lov vil gi utvidet fullmakt for overvåkning, eller om den vil innebære strenge restriksjoner.

Les også: Al-Qaida går for Android

(Kilder: klassekampen.no, sueddeutsche.de)

Les også
– Total overvåkning er bare noen få år unna
Les også
NSA trapper opp overvåkningen
Les også
Disse leverandørene har NSA-bakdører
annonse