Til hovedinnhold

Ny avgift gjør elektronikk i Sverige dyrere

Vi sjekket om vi bør frykte det samme i Norge.

(c) Bjorn H Stuedal, Shutterstock.

Forrige uke ble det klart at våre naboer i Sverige må belage seg på å punge ut flere «kronor» for sine elektronikksaker fremover.

Grunnen er den nye kjemikalieavgiften som trer i kraft fra 1. juli og som tar sikte på å gi det svenske folk bedre helse, bedre samvittighet overfor miljøet og ikke minst omtrent 2,4 milliarder nye klingende svenske mynter til statskassen.

Kjemikalieavgiften rammer kun elektronikk og beregnes basert på type og vekt. Våre venner i Sweclockers har funnet frem til at avgiften innebærer en direkte prisøkning på åtte kroner per kilo for hvitevarer og 120 kroner per kilo for øvrige elektronikkartikler opp til et makstak på 320 kroner.

Konsoller som PlayStation 4 og PlayStation 4 Pro vil for eksempel stige i pris med henholdsvis 252 kroner og 320 kroner etter 1. juli, grunnet sin vekt på 2,1- og 3,3 kg.

Hvordan ferdigbygde PC-er vil berøres er uklart, men en kan vel anta at den vil treffe på makstaket på 320 kroner, og at avgiften ikke vil beregnes per komponent isolert sett.

Svenskene har en kopieringsavgift på lagringsenheter også »

Hva med en norsk avgift, Vidar Helgesen?

Vår komponentglade redaksjon i Tek var selvsagt lettet over at avgiften denne gang var et svensk påfunn, men stilte samtidig spørsmål om ideen hadde smittet over på norske myndigheter. Spørsmålet gikk til miljøminister Vidar Helgesen i miljødepartementet.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen forteller at det ikke er aktuelt med noen ny avgift på elektronikk i Norge.
(c) Bjorn H Stuedal

I en uttalelse kan han fortelle at en kjemikalieavgift ikke er aktuelt her i Norge ettersom vi allerede har en «produsentansvarsordning som skal sikre at helse- og miljøfarlige stoff i elektriske og elektroniske produkter ikke skader miljø eller helse.»

Helgesen presiserer at denne ordningen gjør importører og produsenter i Norge ansvarlig for innsamling og behandling av kasserte EE-produkter, samtidig som den gir insentiver til å tilvirke produkter med færre helse- og miljøfarlige komponenter fordi det gir en enklere og rimeligere avfallsbehandling.

Ikke veldig overraskende med tanke på at et regjeringsnedsatt utvalg allerede i 2015 konkluderte med at det ikke var hensiktsmessig med en avgift på elektronikk i Norge, takket være allerede gode ordninger for EL-returer.

Ingen PVC-avgift for datamaskiner

Det utvalget imidlertid ønsket å utrede nærmere var en avgift på alle PVC-holdige artikler. PVC står ifølge en litt eldre rapport fra OECD for omtrent én prosent av byggeklossene i en typisk hjemmedatamaskin.

Heller ikke her har vi imidlertid noe å frykte fremover ettersom vi visstnok allerede gjør en god jobb for miljøet her til lands:

– Klima- og miljødepartementet ser ikke behov for en avgift på PVC-holdige produkter som sådan, da Norge arbeider kontinuerlig for regulering av helse- og miljøfarlige kjemikalier, heter det i uttalelsen fra Helgesen.

Svenskene stør om seg med avgifter:
Nå betaler de også TV-lisens for PC-er og Nettbrett »

(Kilder: Skatteverket via Sweclockers, Regjeringen, OECD)

annonse