Til hovedinnhold

Slutt på piratovervåkning

Film- og musikkpirater har de siste årene fått kraftig gjennomgå av underholdningsbransjen. Bransjen har lenge holdt et nøye øye med hva piratene foretar seg på fildelingstedene gjennom overvåkning av bevegelse av IP-adresser og datatrafikk. Nå settes foten ned mot denne overvåkningen.

Omstridt overvåkning

Advokatfirmaet Simonsen fikk i 2006 konsesjon fra Datatilsynet til å overvåke datatrafikk på fildelingssider og logge IP-adresser og datatrafikk for å kunne benytte dette i kampen mot fildeling. Datatilsynet har flere ganger gjentatt at de var kritiske til å gi ut denne konsesjonen. For ikke lenge siden gikk konsesjonstiden ut og Datatilsynet har nå bestemt at de ikke vil fornye tillatelsen. Årsaken er manglende politiske signaler om hvilke virkemidler rettighetshaverne skal ha for å bekjempe piratkopiering.

- Saken reiser prinsipielle spørsmål som Datatilsynet mener bør få en politisk avklaring. (…) Datatilsynet oversender derfor kopi av brevet til Kulturdepartementet og Justisdepartementet for å signalisere at det etter Datatilsynets vurdering er behov for å endreåndsverksloven dersom det er politisk ønskelig at rettighetshaverne skal ha mulighet til å forfølge brud på åndsverksloven. En endring i loven bør i så fall klart angi grensene for hvilke virkemidler rettighetshaverne skal kunne benytte, skriver Datatilsynet i sitt avslag til advokatfirmaet Simonsen.

Uklare definisjoner

Informasjonsdirektør hos Datatilsynet, Ove Skåra, utdyper videre at Datatilsynet i dag ikke anser det som mulig å forlenge konsesjonen.

- Kulturdepartementet har tidligere sagt at det er ønskelig å endre åndsverksloven. Forbrukerrådets gjennomgang av loven viser samtidig at det er svært uklare definisjoner for hva som er lovlig og ikke lovlig i denne loven. Det er heller ikke klart angitt hvilke virkemidler som kan tas i bruk for å håndheve loven. Da vi var i møte med kulturdepartementet for noen uker siden ble det sagt at denne endringen vil først skje tidligst 2010. Da kan ikke vi forlenge Simonsens konsesjon, forteller han til Teknofil.

Gjennom konsesjonen har advokatfirmaet Simonsen logget en rekke IP-adresser. De har også fått godkjennelse fra Post- og teletilsynet at Lyse Tele må utgi personalia bak en av de loggede IP-adressene. Fra nå av kan altså ikke Simonsen fortsette med slik overvåkning av fildelingsnettverkene.

Kulturdepartementet må på banen

Forbrukerrådet gir på sin side Datatilsynet full støtte i avgjørelsen. De mener avgjørelsen er korrekt ut fra de signalene som så langt er gitt fra politisk hold.

- Datatilsynet tar konsekvensene av at norske politikere ikke har gitt de nødvendige signaler om hvordan slike opplysninger kan brukes, sier rådgiver i Forbrukerrådet, Hans Marius Graasvold. – Datatilsynets konsesjon ble i sin tid gitt under forutsetning av at Kulturdepartementet ville komme på banen. Dette er helt nødvendig, fordi loven er uklar med hensyn til hvordan forbrukernes rettssikkerhet og personvern skal ivaretas, legger han til.

Forbrukerrådet ber nå om at Kulturdepartementet tar initiativ til å samle aktører på rettighetshaversiden og forbrukerne for å drøfte mulige løsninger på dagens situasjon. Slik situasjonen i fildelingsdiskusjonen står i dag blir både rettighetshavere og forbrukere skadelidende påpeker Forbrukerrådet.

Mer om
annonse