Til hovedinnhold

Spill skal lære barn å lese

Barn og ungdoms leselyst har ikke akkurat økt de siste årene. Bøker har heller blitt byttet ut med spill, filmer og Internett. Nå vil bokbransjen bruke nye metoder for å lokke til seg unge lesere.
Blander bøker med spill
Ifølge New York Times satser nå forfattere og biblioteker på spill for å lokke til seg unge. En av de som satser størst er sci-fi forfatteren PJ Haarsma. Ifølge avisen vil han ikke bare skrive bøker, han vil samtidig utvikle egne spill som henger sammen med bøkene. Gamere som håper de kan slippe unna med spillet alene kommer derimot ikke unna bøkene. For å avansere i spillet må du løse oppgaver hvor svaret finnes i bøkene.
- Du kan ikke bare skrive bøker lenger, du må finne en vei å komme inn i de unges verden. Å satse på at det skal gå andre veien holder ikke, sier Haarsma, ifølge New York Times.
Haarsma er ikke alene om å bruke spill for å tiltrekke seg unge lesere. Flere amerikanske biblioteker har oppdaget hvor populære spill er blant ungdommen. De har derfor installert spill som Grand Theft Auto, World of Warcraft og Cicvilization på sine maskiner. Håpet er at flere ungdommer skal lokkes til bibliotekene via dette. Ifølge avisen har de også satset på mer fysiske spill som Dance Dance Revolution. Forhåpentligvis vil ikke dette spillet plasseres midt i bibliotekets lesesal.


Amerikanske biblioteker vil bytte bøker med spill.
Teknologien alene er ikke nok
Også i Norge benyttes dataspill for å vekke interessen hos ungdommen. Flere skoler i Oslo er i gang med å teste ut spillet World Beside for å lære skoleungdom å løse oppgaver innen naturfag. Men undersøkelser viser at teknologi alene ikke er nok for å gjøre oss kloke.
- Teknologi får ikke elevene til å lære uten at de merker noe, uten at det må en innsats til, sier Anders Kluge, forsker ved InterMedia, ifølge forskning.no.
Ifølge han må det jobbes kreativt om teknologiske hjelpemidler skal påvirke oss slik at vi tilegner kunnskap. Om dataspill vil få flere til å lese Haarsmas bøker er dermed et åpent spørsmål. Det spørs om ikke mange unge vil droppe boken, hoppe rett på spillet og heller finne løsningen på nett.

Mer om
annonse