Til hovedinnhold

Må utlevere norske fildelere

Fredag falt dommen i The Pirate Bay-saken hvor det ble slått fast at grunnleggerne av nettsiden må sone ett års fengsel og betale 30 millioner svenske kroner til rettighetshaverne. Nå begynner det å bli utrygt også for norske fildelere.

Må unngå anarki på nett

Ifølge Dagens Næringsliv har Post- og teletilsynet fattet et vedtak som pålegger nettleverandører å frigi informasjon om hvem som skjuler seg bak en IP-adresse til rettighetshavere. For å få tilgang til informasjonen må rettighetshavere legge frem dokumentasjon på at det foreligger mistanke om at IP-adressen har blitt misbrukt for nedlastning av rettighetsbeskyttet materiale. En domstol må så avgjøre om mistanken er stor nok til at informasjonen kan utleveres. Tidligere var det kun politiet som via en etterforskning som kunne få tilgang til slik informasjon.

– Vi synes det er på tide at vi får gjort Internett til et lovlig og strukturert sted, hvor vi unngår anarki og store og må skurker. Kulturlivet på nettet er for viktig til at vi kan ha slike uheldige innslag der kunstnernes opphavsrett blir brutt, sier direktør i PT, Willy Jensen, ifølge Dagens Næringsliv.

Avgjørelsen gjelder kun for en spesiell sak, men det antas at avgjørelsen kan få en prinsipiell rolle.

Telenor tviler på store endringer

Advokatfirmaet Simonsen har på vegne av IFPI jobbet lenge for at dette skal bli standarden i jakten på pirater. I Sverige har den omstridte Ipred-loven gitt lignende rett til rettighetshavere i Sverige, men teleleverandørene på sin side mener dagens lovverk kun gir politiet rett til innsyn i deres kundebaser. Telenor tviler på at PTs vedtak vil medføre noen klar endring på dagens system.
- Vi forholder oss selvsagt til norsk lov og politimyndighet, som vi allerede gjør i dag. Når noen tar kontakt med oss og påstår at våre kunder gjør noe ulovlig på nett, henviser vi dem til politiet. Så vil politiet gjøre en lovlighetsvurdering før de eventuelt ber oss om info om kunde som er mulig å hente ut. Vi støtter selvfølgelig norsk politi i deres etterforskning der vi kan, sier informasjonssjef Atle Lessum i Telenor, ifølge Dagbladet.
Han stiller seg skeptisk til at private aktører skal kunne hente inn informasjon uten at politiet og lovgivende myndigheter står som bindeledd.
Vil revurdere konsesjon.
Advokatfirmaet Simonsen har på vegne av rettighetshavere og med konsesjon fra Datatilsynet over lengre tid overvåket norsk nettrafikk på fildelingssteder. De har dermed samlet inn mye informasjon om norske IP-adresser som benyttes til piratvirksomhet. Datatilsynet på sin side mener PTs vedtak stiller konsesjonen de har gitt Simonsen i et nytt lys.
- Vår konsesjon gjaldt informasjon gitt til politiet, ikke direkte til Simonsen. Dette var et problematisk vedtak for oss, og dette gjør det ikke lettere. Hvis det nå er slik at Post- og teletilsynet har åpnet opp for at navnene kan gis direkte til Simonsen om retten sier ja, er forutsetningene for konsesjonen vi ga endret. Da kan vi bli nødt til å se på hele dette sakskomplekset på nytt. Når private aktører får informasjon fra nettleverandørene stiller saken seg annerledes, sier informasjonsdirektør hos Datatilsynet, Ove Skåra ifølge NTB.

Skåra sier tilsynet for tiden vurderer hvorvidt nettleverandørene skal pålegges å slette trafikkdata etter tre uker. Ovenfor Teknofil presiserer han at disse planene har foregått uavhengig av debatten rundt ulovlig fildeling og PTs nye krav. Skåra har så langt ikke selv sett PTs vedtak og de vil ta saken videre med PT for å sette seg inn i saken.

Advokatfirmaet Simonsen har på sin side lenge etterlyst bedre muligheter for å kunne stoppe ulovlig piratkopiering. Så langt har politianmeldelser gitt få resultater. For hver 100 anmeldelse de leverer er det i snitt en som blir tatt videre av politiet.

Mer om
annonse