Til hovedinnhold

Skal det være en smartpille som varsler legen når du er syk?

Her er Accentures årlige teknologivisjon for fremtiden.​

Given Imaging

Konsulentselskapet Accenture utarbeider hvert år rapporten «Accenture Technology Vision», med det de ser som et viktigste innen teknologiutvikling de neste par årene.

Fremtiden defineres i egen industri

Årets utgave av Accenture Technology Vision fortsetter på en måte i det samme sporet fra i fjor, der de store tradisjonelle selskapene som fikk beskjed om å ta et aktivt forhold til det digitale, eller gjøre seg klar for å tape. Accenture påpeker i år at det er ikke-teknologiske virksomheter i egen industri som vil lede utviklingen videre.

Det handler ikke lenger om å bruke teknologi bare for å forbedre prosesser, men også for å vokse i eget marked. Da er det viktig at virksomhetene definerer egen rolle i utviklingen, og ikke minst velge de rette partnerne.

– Spørsmålet er om virksomhetene har definert hvilken rolle de skal spille i den nye «vi-økonomien». Ikke noe selskap vil være i stand til å konkurrere i den digitale økonomien og vinne den på egen hånd, mener Mikkel Nielsen, leder for teknologistrategi i Accenture i Norge.

– De som evner å tenke nytt om verdikjeder, nye partnere, kunder og tjenester, det er de som blir fremtidens firmanavn som alle snakker om, fortsetter han.

Accenture mener utviklingen kan defineres i fem hovedpunkter.

1. The Internet of me

Det begynner å bli noen år siden internett var begrenset til datamaskiner, nettlesere og FTP-klienter. Nå handler det ifølge Accenture om «opplevelser», i lys av B2C-trender innen dette «tingenes internett» som har vokst fra idé til buzzord over ett par år. Nå skal alt kobles sammen, gjøres personlig og selges ikke som tjeneste men som opplevelse - ved hjelp av informasjon, analyse og Big Data.

– Vi ser at opplevelser teller veldig mye for brukerne, og at konteksten betyr mer og mer. Nå kan vi få personlige brukeropplevelser i enhver kontekst, sier Nielsen.

For å levere helhetlige opplevelser er det viktig at leverandører og produsenter holder seg i nakken, og standardiserer. Veksten i markedet viser at hver produsent gjør klokt i å holde seg i et veldefinert rammeverk, og sky unna «there's an app for that», hvor hver enkelt tjeneste eller opplevelse kommer med sin egen app. Alt må henge sammen et delt og veldefinert system som partnere kan hekte seg på ved behov.

Mikkel Nielsen, leder for Technology Strategy i Accenture Norge. Foto: Accenture

– Mange gjør det slik at man trenger en app for hver smartdings. Det gjør det bare mer vanskelig. Loewe, for eksempel, selger mer hjemmeelektronikk på grunn av egen standard som andre kan koble seg på, utdyper Nielsen.

Like så er det viktig å få med seg at å levere en «personlig opplevelse» bare kan gjennomføres effektivt ved å samle inn og analysere bruksdata. Det er derfor ekstremt viktig å opprettholde forbrukernes tillit med sikkerhet, åpenhet og personvern.

LES OGSÅ: De 10 viktigste nyhetene i Windows 10 (Cw.no)

2. The Outcome Economy

Å selge faktiske fysiske ting og den slags, er passé, ifølge Accentures teknologivisjon. Med Tingenes Internett og smartdingser handler det ikke lenger om å selge produkter eller tjenester, men igjen - opplevelser.

– Vi er villige til å betale for opplevelsen, mener Nielsen.

«Å betale» benyttes her i flere betydninger. Ta for eksempel smartmedisin fra Proteus Digital Health. Her er piller utstyrt med sensorer, som for eksempel kan varsle mobilen eller legen din når du ikke tar pillen slik du skal, og som kanskje også forer systemet med løpende helseinformasjon.

– De fysiske produktene kommer nærmere og nærmere, og sensorer er kanskje litt fjernt i dag. Men det blir vi mer og mer komfortable med. De skaper også fantastiske nye forretningsmodeller, gir deg en konkurransemessig fordel, og de andre blir stående tilbake i støvskyen, sier Nielsen.

Han mener videre at mens sluttbrukere ofte er villige til å dele informasjon med en andrepart for å oppnå fordeler og opplevelser, blir man ofte mer tilbakeholdne når det er snakk om å dele slik personlig informasjon med en tredjepart.

– Det skaper en enorm mulighet til å for eksempel forske på medisinske data. Men det har noen sider som må styres godt, påpeker han.

I undersøkelsen som hører med til Accenture Technology Vision, svarer da også 87 prosent av respondentene, at økt bruk av intelligent maskinvare, sensorer og enheter innebærer et skifte fra å selge produkter til å selge resultater, altså data. 84 prosent sier videre at «embedded intelligence» i produktene gir en dypere forståelse av hvordan kundene bruker produktene og hva de ønsker å få ut av dem.

3. The Platform Revolution

Når informasjon er produktet, og produktene er midlene, blir det av logisk slutning også et skifte i plattform. De neste teknologiplattformene defineres av industriledere, ikke store teknologiselskaper, mener Accenture. Dette i en tid der alle virksomheter på mange måter er teknologivirksomheter, en følge av «digital disruption», der nye digitale teknologier og forretningsmodeller påvirker og endrer verdien av eksisterende varer og tjenester.

– Å definere økosystemer er kanskje det viktigste av de fem trendene. Det som driver dette er jo digital disruption der tradisjonelle forretningsmodeller får beina slått ut under seg, sier Nielsen.

Her handler det om å posisjonere seg som et knutepunkt for informasjon, der informasjon blir B2B basert på data fra B2C, som i fellesskap skaper verdi. Salesforce er et velkjent eksempel på en slik plattform som kan bli fremtidens delte økosystem.

– Det gjelder å se hvilke økosystemer som er i ferd med å bli dannet nå. De utvikles for å løse bransjespesifikke problemstillinger, kommenterer Nielsen.

– IBM har blitt nesten usynlige, så hvordan skal de forbli relevante?
Kommentar: – Hva nå, store blå? » (Cw.no)

4. Intelligent Enterprise

– Stikkord er Big Data, og behovet for å gjøre programvaren smartere, forteller Nielsen.

Mens programvare stort sett er utviklet og brukt for å bistå menneskets daglige arbeid, mener Accenture at datakraft og kognitive teknologier er kommet så langt på vei at intelligent programvare er klar for å hjelpe maskiner å ta beslutninger på egen hånd.

Datavolum vokser, sensorer utplasseres, kontekstuelle data samles og analyseres med en prosesseringskraft det ikke er lenge siden man så vidt kunne drømme om. Virksomhetene må nå se på intelligent programvare som en pådriver for innovasjon, som det heter i rapporten.

– Dette har tradisjonelt sett vært regel-basert, men det blir mange regler å styre og vedlikeholde. Da trengs maskinkraft som kan tolke, forstå kontekst og gjøre logiske beslutninger basert på en mengde informasjon, sier Nielsen.

5. Workforce Reimagined

Etter som beslutninger i høyere grad skal tas av intelligent programvare omhandler Accentures femte trend samhandling mellom menneske og maskin. Utvikling innen wearables, naturlige grensesnitt og smarte maskiner kommer levert med nye muligheter for virksomhetene til å styrke sine ansatte gjennom teknologi. Faktisk svarer 77 prosent av respondentene i at deres virksomheter kommer til å trene opp maskiner slik de trener nye ansatte - innen tre år.

– Betyr det at mennesket snart er foreldet som arbeidskraft?

– Det vil alltid være oppgaver mennesker vil være bedre til å utføre, men det er også oppgaver maskinene vil gjøre bedre, sier Nielsen og fortsetter:

– Maskiner klarer hurtighet, presisjon, og dermed kvalitet. Mennesket er best til å ta de kompliserte vurderingene, og vil forstå større kontekster enn det maskinene vil gjøre.

Spørsmålet er da hvilke oppgaver det passer seg å sette ut til maskiner, og hva mennesket skal gjøre selv.

– Det blir jo strategiske vurderinger fremover, avslutter Nielsen.

Er nettbrettets tid ute?
Nettbrett i fritt fall, men bærbare selger som aldri før » (CW.no)

annonse