Til hovedinnhold

Pengene renner inn hos Google

Leverer enda bedre resultater enn forventet i andre kvartal.

ljh images/shutterstock.com

Frem til nå har Google vært svært tilbakeholdne med tall fra sin forretningsvirksomhet. Når det gjelder rapportering om annonseomsetning har det stort sett gått i hvor mange klikk annonsene oppnår, samt gjennomsnittlig pris per klikk. Under gårsdagens pressekonferanse ble imidlertid tallene for deres egne nettsider og deres nettverks-sider rapportert separat.

Sterk vekst

På årsbasis økte omsetningen til Google med hele 22 prosent. Andre kvartal i år gav 15,96 milliarder amerikanske dollar mot fjorårets 13,11 milliarder. I forhold til første kvartal i år er det en økning på 3 prosent, ifølge Googles pressemelding.

Selskapets egne sider opplevde en årsvis vekst på 23 prosent; 4 prosent høyere enn første kvartal i år. Deres nettverksomsetning ble 7 prosent bedre enn i fjor og 1 prosent høyere enn forrige kvartal. Øvrige inntekter steg med 53 prosent i forhold til i fjor og 3 prosent kvartalsvis. De samlede internasjonale inntektene utgjorde 9,33 milliarder amerikanske dollar.

Aksjonærene ble sittende igjen med 6,08 dollar per aksje, noe lavere enn analytikernes forventede 6,24 dollar, skriver venturebeat.com.

Antall klikk steg med 33 prosent på Googles egne sider i forhold til andre kvartal i 2013, men kun med 9 prosent på nettverks-sidene. Prisene holdt seg også bedre på deres egne sider. Hvert klikk koster nå 7 prosent mindre enn i fjor på Googles sider, mens klikkprisen er redusert med 13 prosent i nettverket.

Forskning og utvikling

Google har satset tungt på å være innovative. I andre kvartal økte utgiftene til forskning og utvikling til 2,238 milliarder dollar fra fjorårets 2,126 milliarder. Det utgjør henholdsvis 13 og 14 prosent av omsetningen.

I tillegg har det blitt investert i eiendom, ny forretningsvirksomhet som Google Fiber, datasentre og teknologisk infrastruktur.

Selskapet uttalte at de vil fortsette å fokusere på nettannonser og publikumssuksesser som YouTube, Android/Play og Chrome fremover. Dessuten nevnes et ønske om å fortsatt investere innen forretningsområder som kan drive innovasjonen videre.

Play Store bidrar

I juni kunne The Wall Street Journal melde om at Google beholder nærmere 30 prosent av omsetningen fra Play Store selv. Det er en betydelig økning fra de 5 prosentene de satt igjen med i 2010. Det er muliggjort av den enorme økningen i salget av smartmobiler. 4 av 5 av dem kom utstyrt med Android i 2013 ifølge Strategy Analytics.

Nestsjef i Google, Nikesh Arora, bekreftet at Play Store fortsetter å bidra i stadig større grad til inntektene. Han nevnte også Chromebooks; de rimelige, små, bærbare datamaskinene som kjører Googles eget operativsystem.

—Over en million Chromebooks er solgt til skoler — helt klart en kvartalsmessig rekord.

Motorola Mobile gikk forøvrig med tap. Men Google kommenterte under pressekonferansen at de nye produktene har fått godt moment, og selger spesielt bra i fremvoksende markeder.

Les også: Nå skal Google spre internett med satelitter

(Kilder: Google, venturebeat.com, wsj.com)

annonse