Til hovedinnhold

Snowden om norsk lovforslag: - En forbrytelse

Varsler og sikkerhetsekspert Edward Snowden går hardt ut i norsk «tweet».

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

I september ble det kjent at regjeringen hadde gitt Etterretningstjenesten klarsignal for å masselagre nordmenns datatrafikk. Systemet er nå i en testfase, og når det starter opp for fullt vil det meste av det vi foretar oss på nett hver dag, som hvem vi kommuniserer med og hvilke nettsider vi besøker, lagres i store arkiver.

Planene ligger fortsatt fast, til tross for at en EU-dom så sent som i september avgjorde at denne type ukritisk masseovervåkning var ulovlig.

Tekna var blant de få som reagerte da forslaget først ble kjent, men nå får de følge av den kjente varsleren Edward Snowden.

Han har fått med seg en av få saker i norske medier - en kronikk hos NRK - der den nye loven kritiseres. I en Twitter-tråd skriver han, på norsk, om hvordan han mener det er helt uforståelig at en så «geografisk velsignet og politisk sofistikert nasjon som Norge» frivillig omfavner masseovervåkningen som nå iverksettes.

– Dette forslaget er en forbrytelse mot den liberale tradisjonen, skriver han.

Beskytt rettighetene, eller mist dem

Snowden mener Norge ikke trenger et slikt system som vi er i ferd med å få, og at vi heller ikke vil få noen fordeler av det.

– Dette forslaget eksisterer bare til fordel for utenlandske etterretningspartnere, som vil få med Norge for å lappe hull i et globalt system for masseovervåkning.

Videre ber han nordmenn stille seg to spørsmål:

  • Hvem vil virkelig ha dette systemet?
  • Er disse personene engang norske?

Snowden tror på sin side at loven om masseovervåkning av nettrafikk er et bestillingsverk til den norske regjeringen fra amerikanske myndigheter, og mener det er et brudd både på offentlig og privat suverenitet.

Han deler til slutt en oppfordring til alle nordmenn:

– Beskytt rettighetene dine, ellers mister du dem som alle andre.

Edward Snowden i 2013.
The Guardian

Vil lagre nett- og kommunikasjonsdata om alle nordmenn

Den nye loven vil snappe opp all data som krysser landets grenser. Målet er å bedre beskytte Norge mot trusler som kommer utenfra.

Eksempler på data som vil lagres er telefonnummer du ringer, med tidspunkt og lokasjon, hvem du mailer, «snapper» med eller hvilke nettsider du besøker, med IP-adresse, tid og dato. Dataen lagres i 18 måneder.

Loven, og domstolen, skal i teorien beskytte nordmenn som bor i Norge fra å bli etterforsket ut ifra data som samles inn i programmet.

Problemet, påpekt av blant annet Datatilsynet, er at alle nordmenn vil få masse data om nettaktiviteten sin lagret likevel, når vi bruker nettjenester som henter eller lagrer data om oss på ulike servere i utlandet, og når vi besøker utenlandske nettsider.

Datatilsynet har uttrykt skepsis til den nye loven.

I et høringssvar skriver de blant annet at forslaget ikke er i tråd med EMDs praksis og innebærer innhenting og lagring som ikke er underlagt uavhengig forhåndskontroll. Forslaget svekker domstolskontrollen ved at Etterretningstjenesten kan undersøke opplysningene på forhånd. I tillegg er forslaget uklart formulert når det gjelder hva som kan innhentes, hvor lenge det kan lagres og hvordan sletting skal foregå dersom domstolen sier nei til fortsatt innhenting.

Datatilsynet er også bekymret for at loven vil gi en nedkjølingseffekt for folks bruk av digitale tjenester.

Allerede i Datatilsynets personvernundersøkelse fra 2020 svarte 16 prosent at de har unnlatt å delta i kommentarfeltet i en nettavis eller i en Facebook-debatt fordi de er usikre på om myndighetene har tilgang til informasjonen de legger igjen. 13 prosent svarte at de har unnlatt å foreta et søk på nett på grunn av usikkerhet knyttet til om myndighetene har tilgang til informasjonen.

– Vil ikke leve i et slikt samfunn

Snowden bor for tiden i Moskva, etter at han fikk innvilget russisk statsborgerskap tidligere i år etter lang tids asyl og midlertidige opphold i andre land uten utleveringsavtale med USA. Som en tidligere NSA-ansatt er han fortsatt etterlyst av amerikanske myndigheter for å ha lekket graderte opplysninger om det amerikanske etterretningsprogrammet PRISM i 2013. PRISM lot amerikansk etterretning hente ut enorme mengder privat informasjon om alle ikke-amerikanske internettbrukere.

NSAs infrastruktur kunne allerede i 2013 ifølge Snowden fange opp «nesten alt». Som dine e-poster, passord, Facebook-poster- og chatter, telefonlogger og bankkortinformasjon.

Bare i løpet av en måned skal NSA ifølge Snowden blant annet ha registrert mer enn 33 millioner mobilsamtaler i Norge.

– Jeg vil ikke leve i et samfunn som gjør slikt. Jeg vil ikke leve i en verden hvor alt jeg gjør og sier blir fanget opp, uttalte Snowden like etter avsløringen.

Snowden risikerer inntil 30 år i fengsel om han utleveres til USA.

annonse