Tek.no

Nyhet

Send læreren din tilbake på skolebenken!

Norske lærere får gratis nettundervisning i IKT til høsten.

Shutterstock
Vegard Haugen
19 Aug 2014 13:12

På forsommeren skrev vi en artikkel om at det bare var flaks om læreren din kunne IKT. Dette fordi norske lærere angivelig ikke fikk god nok opplæring i hvordan de skulle bruke digitale virkemidler i undervisningen.

I etterkant av publiseringen ble vi kontaktet av Svend Andreas Horgen, høgskolelektor og studieleder for IT-fag ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), som hadde noe interessant å melde:

De lanserer nemlig i høst et gratis nettkurs i pedagogisk bruk av IKT i skolen, myntet på norske lærere. Kurset gir dessuten 15 studiepoeng hvis du fullfører det.

– Mange lærere ønsker å bruke data og teknologi i undervisningen, slik at det gir god læring, motiverer elever, engasjerer dem og skaper nye former for samarbeid. Vi har jobbet mye med forskning på e-læring og pedagogisk bruk av IKT, og brukt det vi har lært til å utvikle et kurs som gir studiepoeng myntet på norske lærere, sier Horgen til Teknofil.no.

Kurset, som heter «IKT i læring» tilbys som et såkalt MOOC (Massive Open Online Course), og er åpent for alle som har interesse av det. Helt gratis. Kurset legges ut 1. oktober, men kan påbegynnes når som helst etter denne datoen.

– Helt naturlig å bruke IKT

Svend Andreas Horgen, lektor og studieleder for IT-fag ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) mener at mange norske lærere ønsker bedre IKT-opplæring.Foto: HiST

Horgen hevder at mange av de 90 000 norske lærerne, samt lærerstudentene, ønsker opplæring i hvordan de skal bruke IKT i læringen. Ved å velge MOOC-modellen, vil høgskolen kunne nå ut til flere enn med et ordinært kurs, og det er noe av tanken.

Ikke minst har de fått støtte fra Norgesuniversitetet til å holde et MOOC-kurs, og sanke erfaringer fra det. Dette er også grunnen til at kurset er gratis og åpent for alle interesserte.

– Det er helt naturlig å bruke IKT i en del undervisningssituasjoner, men ikke nødvendigvis til alt. Spesielt sosiale medier og Web 2.0-tjenester er interessante, fordi de gir helt nye muligheter for samarbeid, produksjon og deling. Potensialet for læring er veldig stort, sier Horgen.

– Egentlig spiller det liten rolle hvordan en lærer noe nytt, bare en lærer det. Problemet for mange unge i dag er at læring oppleves som kjedelig, og læring konkurrerer med underholdning som spill, Facebook og liknende. En lærer som anvender moderne teknologi i undervisningen, kan bidra til å skape ny iver og glede over læringen, hevder høgskolelektoren.

Han legger særlig vekt på det å utvikle evnen til å lære nye ting, noe han mener her helt essensielt for å lykkes i dagens kunnskapssamfunn. På dette området vil digitale hjelpemidler og digital kompetanse være uvurderlig. Derfor etterlyser han også større fokus på dette blant norske lærere.

Omvendt undervisning

Ifølge Horgen er kunnskapsnivået om IKT-bruk i læring varierende blant norske lærere. Stadig flere har for eksempel tatt i bruk såkalt Omvendt undervisning. Dette går ut på at elevene ser en videosnutt hjemme, i noen tilfeller laget av læreren selv, og deretter får de jobbe med relaterte oppgaver i timen.

– For å lykkes med det kreves mye mer enn bare å lære seg å lage små videosnutter. Videoene må settes i en sammenheng, og det må lages gode og varierte – fysiske og digitale – læringsaktiviteter, mener Horgen.

– Et viktig premiss for å løfte IKT-bruken, er at lærerne – og elevene – har tilstrekkelig med grunnleggende digital kompetanse, men vi er også veldig opptatt av å understreke at det pedagogiske kommer først. Jeg mener at læreren ikke bør tenke at «dette nymotens klarer jeg ikke», men heller se på seg selv som en skikkelig pedagogisk ressursperson som kan bruke IKT til å skape helt nye former for læring. Du trenger ikke være dataekspert for å få til det, men du må være pedagogisk veldig dyktig, og det er norske lærere. Det er nettopp dette vi fokuserer mye på i MOOC-en vår, forklarer han.

Kursstart i oktober

Kurset «IKT i læring» åpner 1. oktober. For å delta, må du registrere deg på en nettside (læringsplattformen Canvas). Ønsker du studiepoeng for kurset, får du mulighet til å melde fra om det mot slutten av kurset.

Ønsker du å få et e-postvarsel i forkant av kurset, kan du melde din interesse her. Flere detaljer om kurset finner du i denne YouTube-videoen:

Nå er læringsplattformen til Google offisielt lansert
Google Classroom kan erstatte itslearning »

annonse

Les også