Til hovedinnhold

Har målt Europas raskeste mobile bredbånd – se hvor Norge havner

Forskere har gjort millioner av målinger.

Med smarttelefonenes inntog bygges det i dag lynraske 4G-nett over store deler av verden. Her i Norge jobber alle teleoperatørene med å bygge ut 4G-nettet for fullt over hele landet, noe som har gitt oss langt raskere mobilt Internett de siste årene.

Forskere ved Universitet i Aalto, Finland, har nå sammenstilt alle dataene som ble samlet inn av hastighetsmåler-appen Netradar i 2014. Her kommer det frem at Norge har det tredje raskeste mobilnettet i Europa, kun slått av Danmark på førsteplass og Sveits på andreplass.

Topplisten kan du se lenger ned i saken.

Mange forbehold

Før vi går videre må vi ta noen forbehold rundt denne målingen. Det første er at det er høyst varierende hvor mange målinger som er gjort i hvert land. Finland har anstendige 1,1 millioner målinger, mens Norge har bare 1953. Vinneren Danmark har 5300 målinger, og dette er altså tall som gjelder for hele 2014.

Om målingene er perfekt distribuert utover landet kunne et par tusen målinger i Norge potensielt vært et representativt utvalg, men det er ikke sikkert at det er tilfellet her. I løpet av 2014 har det skjedd en solid utvidelse av 4G-nettet, og for alt vi vet kan mange av målingene være gjort av samme bruker, kanskje på en telefon med begrensninger i hvilke frekvensbånd og teknologier den kan ta inn. Og over en så lang tidsperiode der det har skjedd såpass mye, kunne datasettet med fordel vært noe større.

Hvilken hastighet som i det hele tatt er tilgjengelig for brukeren varierer også ut i fra markedssituasjonen i hvert enkelt land. Noen operatører regulerer hastigheten ut i fra hvilket abonnement du har, mens andre lar deg få full tilgang uansett.

Selve målingene er gjort via en hastighetsmålings-app kalt Netradar, som er utviklet av Aalto-universitetet i Finland. De vier selv mye av dagens hastighets-kunngjøring til nettopp å redegjøre for at det er mange forbehold her, men at de uansett mener målingen er god nok til å gi en pekepinn på forskjellen i nettytelse sluttbrukerne hvert enkelt land har tilgang til å nyte.

– Det er selvsagt veldig gledelig at Norge ender på en tredjeplass uansett, sier Bjørn Amundsen til Tek.no. Han er dekningsdirektør hos Norges største teleoperatør, Telenor.

Topplisten:
Land, hastighet, antall målinger.

 1. Danmark, 22,3 Mbit/s, 5317
 2. Sveits, 16,59 Mbit/s, 5489
 3. Norge, 14,8 Mbit/s, 1953
 4. Sverige, 11,58 Mbit/s, 4202
 5. Finland, 11,25 Mbit/s, 1 144 213
 6. Belgia, 10,49 Mbit/s, 1849
 7. Polen, 8,57 Mbit/s, 1420
 8. Frankrike, 8,37 Mbit/s, 11 011
 9. Slovakia, 7,43 Mbit/s, 811
 10. Latvia, 7,41 Mbit/s, 789

Den komplette oversikten kan du se i denne tabellen.

Raskere enn tradisjonelt Internett?

Selv om forbeholdene er mange er det interessant å se disse tallene, og rangeringen, opp mot målinger av hvor raskt de de samlede Internett-koblingene er i de forskjellige landene. Akamai Technologies slipper hvert kvartal en stor rapport basert ekstremt mange målinger som forteller hvor god den generelle Internett-hastigheten er i omtrent alle alle verdens land.

Isolerer vi de europeiske tallene for andre kvartal i 2014 kommer Sveits og Sverige meget godt ut også her, mens Norge og Danmark faller betraktelig ned. Nederland, som havner på 21. plass på Aalto sin mobilnett-liste, ligger på andreplass hos Akamai.

Tallene er selvsagt ikke direkte sammenlignbare med målingene til Aalto-universitetet, men de gir en indikasjon. Akamai sine tall er i alle fall en av de absolutt mest solide målingene av denne typen som finnes, men de viser ikke ytelsen på mobilt bredbånd isolert.

Topplisten til Akamai for Europa i andre kvartal er som følger:

 1. Sveits, 12.7 Mbit/s
 2. Nederland, 12,4 Mbit/s
 3. Sverige, 11,6 Mbit/s
 4. Tsjekkia, 11,2 Mbit/s
 5. Finland, 10,7 Mbit/s
 6. Irland, 10,7 Mbit/s
 7. Danmark, 10,5 Mbit/s
 8. Norge, 10,1 Mbit/s
 9. Belgia, 10,0 Mbit/s
 10. Storbritannia, 9,9 Mbit/s

Hvor raskt mobilt bredbånd du får avhenger også av hvilken telefon du har:
Se hvilke mobiltelefoner som laster ned raskest »

annonse