Nyhet

– E-sigaretter er bare farlig hvis du gjør det feil

Minst 95 prosent tryggere enn vanlig røyking, sier ekspert.

Røyking er en av årsakene til at folk rammes av dødelige sykdommer. Tidligere i år ble det også kjent at så mange som 2 av 3 røykere sannsynligvis vil dø som en direkte konsekvens av røykingen. I snitt vil røykere også dø 10 år tidligere enn de som aldri har røykt sigaretter.

Mange tror derimot at e-sigaretter er mindre farlig, og at det kunne reddet mange liv om flere røykere byttet til dette alternativet. I januar i år ble imidlertid en forskningsrapport publisert i New England Journal of Medicine (NEJM), som viste at e-sigaretter kunne få brukeren til å inhalere 15 ganger så mye av det farlige stoffet formaldehyd som med en vanlig sigarett.

Nå har den greske kardiologen Dr. Konstantinos Farsalinos og hans team undersøkt funnene fra studien, melder Medical Express. De kommer til en helt annen konklusjon i sin studie, som er publisert i Addiction.

– Kun «dry puff» er farlig

Foto: Shutterstock

Dr. Farsalinos bekrefter at e-sigaretter kan være i stand til å avgi høye nivåer av aldehyder, men at det ikke er tilfellet ved normal bruk. Han hevder at dette kun skjer ved «dry puffs», altså når det ikke er mer væske igjen i veka. Men skjer dette vil du få en veldig vond smak i munnen, og dermed vil du sannsynligvis ikke fortsette med tørrdragene over lengre tid.

Eksperten mener med andre ord at det er liten fare for å få i seg de høye nivåene med formaldehyd, som den andre forskningsgruppen advarte mot.

– Kun minimale mengder aldehyder avgis ved normal bruk, selv om du bruker nye, kraftigere e-sigaretter med flere effektnivåer. Under slike normale omstendigheter, vil aldehydutslippene være langt lavere enn ved røyking av tobakksigaretter, sier Dr. Farsalinos til Medical Express.

- E-sigaretter er minst 95 prosent tryggere

Professor Peter Hajek, som er sjef for tobakksforskningsavdelingen til Barts and The London School of Medicine and Dentistry har følgende kommentar til samme nettsted:

– Disse funnene understreker viktigheten av å gjøre det klart under hvilke forhold slike tester blir foretatt, samt å unngå vidstrakte påstander som kan villede publikum. E-sigarettbrukere blir ikke utsatt for farlige nivåer av aldehyder. Slik jeg leser bevisene, tolker jeg det som at e-sigaretter er minst 95 prosent tryggere enn vanlig røyking. Røykere burde oppfordres til å bytte til e-sigaretter, sier Hajek.

Så mange som to av tre røykere vil dø av røyking
Kan e-sigaretter og snus redde liv? »

(Kilder: Medical Express, Addiction, New England Journal of Medicine)

Les også
Kan e-sigaretter redde liv?
annonse