Tek.no

Nyhet

Telenor: - Kraftig økning i trafikken

Operatøren beroliger med at nettet er dimensjonert for å tåle økningen.

Telenors operasjonssentral ligger i hovedkvarteret på Fornebu. Der overvåkes alt som skjer i mobilnettet, og utfall dukker opp på en samling digre skjermer. Så langt har operatøren ikke hatt problemer på grunn av økt bruk av hjemmekontor.
Martin Fjellanger, Telenor

I disse dager jobber så å si alle som kan hjemmefra. Det betyr at mobilen og nettlinja brukes mer enn vanlig. Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor bekrefter at det nå går ganske hett for seg i mobilnettene:

– Vi ser en kraftig økning for både tale og mobilt bredbånd, sier Amundsen.

Men han presiserer at det likevel kan oppstå noen problemer for hjemmekontorarbeidere i disse dager.

– Det vil helt sikkert være en del utfordringer knyttet til lokale flaskehalser i bedriftsrelaterte løsninger, for eksempel brannmurer og VPN-tilkoblinger forklarer han.

– Ingen utfall

Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor forklarer at mobiltrafikken øker, men at nettet ikke skal ha problemer med å svelge unna.
Frode Hansen

Amundsen forklarer videre at få større bedrifter er dimensjonert for at absolutt alle sine ansatte skal jobbe hjemmefra. Her er det mange løsninger som vil få en belastning som er større enn de fra før av er satt opp for.

Men Amundsen er helt tydelig på at mobilnettet skal tåle påkjenningen.

– I det store og det hele er mobilnettet dimensjonert til å takle dette her.

– Har dere hatt noen utfall så langt?

– Ingen utfall så langt, avslutter dekningsdirektøren fra et hotellrom i Trondheim, der Telenor åpner sine først 5G-sendere i dag.

Det kan likevel være problemer med å komme frem til bedrifter og sentralbord i disse dager. Ofte vil det rett og slett skyldes kapasiteten til den enkelte bedrift, der det kan være for få linjer inn til sentralbordet eller rett og slett for få mennesker til å håndtere henvendelsene.

Stor økning også for Telia

Også Telia melder at de har det de kaller endring i bruksmønster og økt trafikk i nettet sitt. Men også fra det holdet beroliges det med god kapasitet.

– Vårt nett er godt rustet til å håndtere den økte trafikken. Vi har svært god kapasitet i nettet, forklarer Helena Turcato som er kommunikasjonsrådgiver hos operatøren. Hun presiserer at det ikke har vært noen problemer så langt.

– Vi følger med kontinuerlig og er klare til å ta grep hvis det skulle vise seg å være nødvendig. I tider som dette er våre tjenester ekstra viktige for folk, og vi forvalter samfunnskritisk infrastruktur. Vi har god bemanning som kan håndtere det som eventuelt oppstår, avslutter Turcato.

annonse

Les også